Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
He received a wound in the
breast.
His arms reach aZmost to his
knees.
Are you stronger in your right
or in your left hand ?
"What long, pointed fingers
you have!
W hy don't you cut your nails ?
He has broken his fore/nger
(middle finger , ringfinger ,
little finger, thumb).
All his joints are extremely
supple.
I knocked my hnucTdes against
the table.
He struck him a blow with
his fist.
She wore a Jracelet close to
her wrist.
Lay the ducat on the palm of
my hand-
He was leaning on his left
eZbow.
He fell and injured his bach-
hone.
I think the spinal marrow is
nifecteA.
He got a severe bruise on the
hip.
The shot went through his
loins.
The /emoral artery was cut
through.
He hasn't a drop of blood in
his veins.
The poor /etlow can hardly
stand on his legs.
A knock on the knee-pan is
excessively painful.
My half-boots must come up to
the ankles.
Hij kreeg een wond in de
borst.
Zijne armen reiken bijna tot
aan zijn knieën.
In welke hand hebt gij de
meeste kracht ?
Wat hebt gij lange, spitse
vingers!
Waarom knipt gij uw nagels
niet?
Hij heeft zijn wijsvinger
(middelsten vinger, ringvin-
ger, pink, duim) gebroken.
Al zijn leden zijn buitenge-
woon slap.
Ik stiet mijn knokkels tegen
de tafel.
Hij gaf hem een slag met
zijn vuist.
Zij droeg een armband digtbij
hetgewrichtvan haarband.
Leg den dukaat in de palm
van mijn hand.
Hij leunde op zijn linker
elleboog.
Hij viel en bezeerde zijn
ruggegraat.
Ik geloof dat het ruggemerg
aangedaan is.
Hij kreeg een zware wond
aan de heup.
Het schot ging door zijn len-
denen.
De dij-slagader was doorge-
sneden.
Hij heeft geen droppel bloed
in zijne aderen.
De arme jongen kan naauwe-
lijks op zijn beenen staan.
Een stoot tegen de knieschijf
is zeer pijnlijk.
Mijn laarsjes moeten tot aan
mijne enkels komen.