Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Large nostrils are no em JeZlish-
ment to the face.
The Scotch have jrcnerally very
high cheek-bones.
This child has a Ample in
each cheek.
He has a large mouth and thick
lips; he is very much pock-
marked.
Her lips are Jeautifully chis-
elled.
He has a scar on his wpper lip.
His mouth is always open.
Her teeth are regular and
white as tvory.
Ihavea/ioHow (decayed; tooth.
I must get this hollow tooth
stopped.
She has lost one of her eye
teeth.
Her face is quite di^^'ured by
her irregular teeth.
Don't put out your tongue so.
My palate has quite lost its
taste.
He has a AantZsome.round chin.
Her glands are swollen under
the ears.
Her skin is as white as ala-
baster.
Does he wear whiskers and
mustaches ?
He has a long (thick, black)
beard.
The front part of the neck is
the throat.
Her sAoaZders are rather high.
He carried the trunk on his
back.
Groote neusgaten zijn geen
versiersel van het gelaat.
De Schotten hebben meestal
zeer hooge kakebeenen.
Dit kind heeft kuiltjes in de
wangen.
Hij heeft een grooten mond en
dikke lippen; hij is zeer door
de pokken geschonden.
Haar lippen zijn schoon ge-
vormd.
Hij heeft een likteeken op
zijn bovenlip.
Hij heeft den mond altijd open.
Haar tanden zijn regelmatig
en zoo wit als ivoor.
Ik heb een hollen (bedorven)
tand.
Ik moet dezen hollen tand laten
vullen (plomberen).
Zij heeft een van hare oogtan-
den verloren.
Haar gelaat is geheel ontsierd
door hare onregelmatige
tanden.
Steek uw tong niet zoo uit.
Ik heb volstrekt geen smaak.
Hij heeft een fraaije, ronde kin.
De klieren achter hare ooren
zijn gezwollen.
Haar huid is zoo wit als
albast.
Draagt hij bakkebaarden en
knevels?
Hij heeft een langen (dikken,
zwarten) baard.
Het voorste gedeelte van den
nek is de keel.
Haar schouders zijn iets te
hoog.
Hij droeg den koffer op zijn
rug.