Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
CHAP VI.
Parts of the body.
His head is too small for his
body.
She used to wear her hair
short.
Has she dark or fair hair?
He has a fine high forehe&d.
He has no brains in his head.
I don't like such black bushy-
eyebrows.
The eyelids were scarcely
closed.
One of your iemples seems
swollen.
His eyes are of a vemarTc-
ably Jeawtiful shape.
Your eyes are bloodshot.
He ^as dark-blue eyes.
She has brown (/iazel)eyes;
fine, large, jet-black, grey
eyes.
Her eyes are as black as jet.
There's a white spot on the
^upil.
She has a small, fine-turned
ear.
What sort of a nose has he got ?
What a pointed nose he has !
He has a Rom&n (ajuiline,
snub) nose.
She has a small (straight,
Grecian) nose.
I have quite lost the sense of
smell.
HOOFDSTUK VI.
Deelen van het Ugchaam.
Zijn hoofd is te klein naar zijn
ligchaam.
Zij plagt het haar kort te
dragen.
Heeft zij donker of licht haar ?
Hij heeft een fraai, hoog voor-
hoofd.
Hij heeft geen hersens in zijn
hoofd.
Ik houd niet van zulke zwarte,
dikke wenkbraauwen.
Zijne oogleden waren naau-
welijks gesloten.
Een uwer slapen schijnt ge-
zwollen.
Hij heeft zeer schoone oogen.
Uwe oogen zijn vol bloed (ge-
heel met bloed beloopen).
Hij heeft donkerblaauwe
oogen.
Zij heeft bruine oogen; groote,
schoone, pikzwarte, grijze
oogen.
Hare oogen zijn zoo zwart als
git.
Er is een witte vlek op den
oogappel.
Zij heeft een klein, schoon
gevormd oor.
Welke soort van neus heeft hij?
Wat heeft hij een spitsen neus!
Hij heeft een Romeinschen
(een arends-, een stompen)
neus.
Zij heeft een kleinen (regten ,
Griekschen) neus.
Ik kan volstrekt niet ruiken.
A