Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
My wncle has a bad attach
of the gout.
LuckWy it is ojily in the feet.
As long as it remains in the
exiremities, it is seldom
dangerous.
He has a stiffaess in all his
joints.
She suffers a great deal from
cramp in the stomach.
He often has spasms in the
side.
That child seems to be scrof-
ulous.
It has been a long and tedi-
ous malady.
His nose is always bleeding.
My foot is asleep, I can't
walk withoMt limping.
Do sit up. You are growing
quite crooked.
Your hands are covered with
warts.
Why do you walk so lame?
Have you corns?
I think we shall have rain, by
the shooting of my corns.
How your shoulders stick out!
Hold yourself straight!
Your throat is getting quite
thick.
I have a ichiilow on my fore-
fingex.
You have cut your nail to
the verj quick.
I'm sifraid I shall have a fever.
How he trembles; I think he
has the ague.
Last year he had a nervous
fever (typhus).
Mijn oom heeft een zwaren
aanval van jicht.
Gelukkig is 't alleen in de
voeten.
Zoo lang het in de uiterste
deelen is, is het zelden
gevaarlijk.
Hij heeft een stijfheid in
al zijn leden.
Zij lijdt veel aan kramp in
de maag.
Hij heeft dikwijls pijn in de
zij.
Dat kind schijnt klierachtig
te zijn.
Het was een langdurige en
vervelende ziekte.
Hij heeft dikwijls neusbloe-
dingen.
Mijn voet slaapt. Ik kan niet
gaan zonder te hinken.
Zit regt op. Gij zult geheel
scheef worden.
Uw handen zijn vol wratten.
Waarom loopt gij zoo hinkend?
Hebt gij likdoorns?
Ik geloof dat het regenen zal,
want mijn likdoorns steken.
Wat steken uw schouders uit!
Houd u regt!
Uw hals wordt zeer dik.
Ik heb de vijt aan den voor-
sten vinger.
Gij hebt uw nagel tot op
het leven afgesneden.
Ik vrees dat ik de koorts
zal krijgen.
Hoe beeft hij; ik geloof dat
hij de koude koorts heeft.
Verleden jaar had hij een
zenuwkoorts (een typhus).