Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
tooth extracted.
Is it a doulAe tooth? No, it
is a front tooth.
Does the pain come from a
decayed tooth?
All my teeth are sound ; it
comes from r/ie«matism.
Then extraction will be of
no use to you.
The ear-ache is still worse
than the tooth-ache.
He has a sifoZlen face ; all
his glands are af/'ected.
His gums are quite inflamed.
He has an ulcer in the gum.
I have a sore eye.
His ej'e-lids are as red as
fire.
My lips are all chapped with
the cold air.
He has a bad stomach ache.
I hope it is not an inflam-
mation in the Jou;els.
Ferhaps it comes from indi-
grestion.
It is what people «wZgarly call
a ZieZly-ache.
All our children have the mea-
sles.
The measles have been ex-
tremely DzVulent (mild).
I was inoculated, and yet I
caught the small-pox.
The child's face is all cove-
red with j«'mples.
It is merely a rash, a slight
eru/jtion.
Such cutaneous diseases must
not be driven in; they are
apt to affect the brain or
some Dital part.

zult moeten laten trekken.
Is het een kies? Neen het
is een voortand.
Komt de pijn van een be-
dorven tand ?
Al mijn tanden zijn goed.
Het is rhumatisme.
Dan zal u het uittrekken
niets helpen.
Oorpijn is nog erger dan tand-
pijn.
Zijn gezigt is gezwollen ; al
zijn klieren zijn dik.
Zijn tandvleesch is ontstoken.
Hij heeft een zweer aan het
tandvleesch.
Ik heb een zeer oog.
Zijne oogleden zijn zoo rood
als vuur.
Mijn lippen zijn gebarsten
door de koti.
Hij heeft hevige maagpijn.
Ik hoop niet dat het eene ont-
steking in de darmen is.
Misschien ontstaat het uit
een slechte spijsvertering.
Het is wat men gewoonlijk
buikpijn noemt.
Al onze kinderen hebben de
mazelen.
De mazelen waren zeer (niet)
kwaadaardig.
Ik ben ingeënt, en toch heb
ik de pokken gekregen.
Het gezigt van het kind zit
vol puisten.
Het is maar een huid-ontste-
king, een ligte uitslag.
Zulke huidziekten moeten
niet naar binnen gedreven
worden ; zij slaan dan soms
op de hersenen of op andere
edele deelen.