Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
What makes him so merry ?
He's quite in high spirits.
He seems quite downcast.
Why do you look so sad?
Is any thing the matter?
I rievev was 5e/ter in all my
life.
He's a very sickly child. He's
in very bad health.
She's very weakly. She's very
far from healthy.
I hope I see you well ? I hope
you are in good health?
She's a great deal better than
she was.
My mother is indisposed. She
is very ill indeed.
I fear she'll not recofer. There
is very little hope. .
What physician atiendshim?
What doctor has he?
I caught a bad cold last week
and can't get rid of it.
I'm sneezing all day long. I
do notH'ing but blow my
nose.
I've a shocking head-ache.
My head aches.
It throbs to the very brain.
The tears started to my eyes.
Nothing is more tiresome than
a cold in the head.
I've used six pocket-handker-
chiefs to-day.
How is your tooth-ache this
morning ?
It is much worse. I haven't
slept a wink all night.
I fear you must have the
Wat maakt hem zoo vrolijk ?
Hij is zeer opgeruimd.
Hij schijnt geheel ter neêr-
geslagen.
Waarom ziet gij er zoo treu-
rig uit?
Scheelt u iets?
Ik ben nooit gezonder ge-
weest.
Het is een zeer ziekelijk kind.
Zijn gezondheid is zeer slecht.
Zij is zeer zwak. Zij is verre
van gezond.
Ik hoop toch dat gij wèl (ge-
zond) zijt?
Zij is nu veel beter dan vroe-
ger.
Mijn moeder is ongesteld. Zij
is inderdaad zeer ziek.
Ik vrees dat zij niet herstellen
zal. Er is weinig hoop.
Wie is zijn geneesheer?
Welken dokter heeft hij?
Verleden week ben ik verkou-
den geworden, en ik kan er
niet weêr afkomen.
Ik nies den ganschen dag. Ik
doe niets dan mijn neus
snuiten.
Ik heb schrikkelijke hoofdpijn.
Ik heb hoofdpijn.
Het klopt mij in de hersenen.
De tranen kwamen mij in de
oogen.
Niets is lastiger dan koü
in het hoofd.
Ik heb van daag al 6 zak-
doeken gebruikt.
Hoe is het van morgen met
uw tandpijn ?
Die is veel erger. Ik heb van
nacht geen oog toegedaan.
Ik vrees dat gij uw tand