Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,26
Kleine gedichten voor de lieve jeugd aan de
Hoogere scholen, naar Hieronymus van Alphen,
door een Student. 7e druk. Met etsjes van Alex. v. H. / 0,70.
Kleine gedichten voor groote kinderen, naar
Hieronymus van Alphen, door een man van
ondervinding...............// 0,50.
Derde dosis van de kleine Spotvogel, of houd op! ik
zou mij ziek lagchen! Verzameling van 134 Anec-
doten, enz...............// 0,30.
Vierde kleine Spotvogel, of houd op! ik zou mij ziek
lagchen! benevens eene toegift van Engelsche, Pran-
sche, Duitsche en andere aardigheden......» 0,30.
Vijfde kleine Spotvogel, of houd op! ikzoit mij ziek
lagchen! Bit is de nieuwste verzameling....." 0,30.
üpregte Spiksplinternieuwe Vastenavondsgekheid.
Zottenburger Snakerijen. Met 40 karikatui'en. . . " 0,30.
Aanhangsel of Postscriptum op de Vastenavonds-
gekheid, met een aantal karikaturen......0,20.
De Komiek. Mengeling van Humor en Satyre, Scherts
en Luim, in proza en poëzy. Met karikatuurplaten.
Vroeger f 4,50. Thans // 2,50.
Dit boek in folio formaat, groot 400 bladzgdcn met 25 karikatuur-
platen, bevat een aantal Uwnomtische stuicken over aHerlei onderwerpen,
eene groote menigte anecdoien, eene aanzienlyke verscheidenheid grootere
en kleinere stukken in fo'èzij^ byzonder geschikt ter voordragt in vrolïjke
triendenkringen enz. enz.
Enkele exemplaren zijn no» slechts voorhanden van
onderstaande Vlaamsche Werken.
Stukken en Brokken, door K VleeschhoüwëPv, Ver-
ialGr van Göthcs Paust, een deel, 312 bladzijden. / 1,50,
De Koopmansklerk, Antwerpsche zedenschets, door
P. F. vau Kerkhoven, met 11 steendrukplaten vau
E. de Blok...............L—.