Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,25
Het Grappige Boek. Magazijn vau 830 anecdoten,
aardigheden, kwinkslagen, enz. 168 bladzijden, in
3 kolommen gedrukt op kwarto formaat, geïllustreerd
met 47 platen........Vr. / 1.—. Th. / 0,50.
Leest en Lacht ! Nieuwste anecdoten-schat. 395 stuks,
voor opgeruimden van zin. Een onontbeerlijk boekje
voor winteravonden en op reis. , Vr./0,60. Th. // 0,30.
Een Nieuw Anecdoten-boek. 493 stuks, voor vrolijken
van harte, of de Komiek in den zak. Vr. ƒ 0,60. Th. // 0,30.
Handleiding om de winteravonden vrolijk door te bren-
gen, bijeengebragt uit de Variétés in de Variétés.
2 stukjes.....Vr. p. stukje a / 0.30. Th. a // 0,15.
Het Bal Masqué of de reis van Mijnheer Prop en
zijne beminde wederhelft daarheen en terug. . , , » 0,25.
Cupido, aardige Stukjes in proza en poëzij, voor Jon-
gelui, zoo ongehuwd als pas getrouwd......f 0,50,
De Nieuwe Rarekiek, vertoonende vele fraaije zaken
uit den ouden en nieuwen tijd, door een neefje van
dc gebroeders Spiritus Asper eu Spiritus Lenis.
Met een uitslaande -plaat vol karikaturen.....« 0,50.
Nooit bekeken Museum van Zeldzaamheden, te zien
in de tent van Mijnheer Fouille-Toüt, met
eksplikaatsie van den Uitlegger........// 0,25.
De vermakelijke Ronsebons van Gilleske Jaske Haas-
jager Kwak. Met 17 karikaturen........n 0,40.
Charivari. Humor en Satire. Ernst en Luim, \xs.proza
en poézijy allen Blijgeestigen en Niet-Blijgees-
tigen toegewijd, door Momus, Jr. Inhoud: Waar
blijft mijn geld? De ctokter. Bruiloftsraadsel. Ik kom
Ie laat. De groote en de kleine Beer. Zalvend
sermoen. De betaalde doop. Een oproermaker.
Hij mint mij niet — hij mint mij wel! Trouwe
liefde. Een bedsermoen. Huwelijkseendragt. Liefde
en leed. Hoe de meisjes moetert zijn, en hoe zij
niet moeten zijn. Een verstokte leek. Humoristische
bloemenspraak, enz............» 0,60,