Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,232
Misdaad en Vekgelding. Merkwaardige voorvallen uit
de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging van
vroeger en later tijd. gr. 80. . . Vr. / 3,—. Th. / 1,—.
C. Moxselet, De vrijmetselarij der vrouwen. 1858. 2
deelen, met vign. gr. 80. Vroeger f 5,—. Thans « 1,75.
Anna Radclifee, De geheimen van Udolpho. 2 diu.
Met vignet, gr. 80.......Vr. / 6,—. Th. // 2,25.
De Saint pieeee, Paulus ea Virginia. Derde druk.
Met platen, gr. 80.......Vr. / 1,80. Th. // 0,60.
r. Schiller, De Geestenziener. 2 dln. gr. 8°. Vr. /4,—. Th. » l,—.
Walter Scott, De Zceroover. Uit het Engelsch, door
Stecubergen van Goor. 3 dhi. Met vignet, gr. 80.
Vr./9,—. Th. //2,50.
Het sLAGTOfFER van vrouwelijken haat, door onschuld
en deugd gered. Met vignet, gr. 80. Vr. / 2,50. Th. // 0.50.
Cu. Thorner, Een Roman-Spiegel, of weêrkaatsing van
levensbeelden. Met vignet, gr. 80. Vr. / 3,—. Th. u 0,60.
A. Teollope, de Doctor. Naar den vierden druk uit
het Engelsch, door Mevr. van Westrheene. 1860.
3 diu. Met 3 titelplaten .... Vr./8,40 Th. « 3.—.
Varese, TolchettoMalespina; of het beleg van Tortona.
Historische Roman uit de twaalfde eeuw. Naar het
Italiaapsch door Marcellus. 1861. Met titelplaat.
Vr. /4.20 Th. // 2,—
Paulowka, of liefde ca standvastigheid. Melodrama
in drie bedrijven. 1823.....Vr. / 0,30. Th. // 0,10.
De Schoolmeestee, of een examen op het platte
land. Blijspel met Zang ia éua bedrijf, door
f- J. Dekker, Cz.............. 0,50.
Lithographische plaat, voorstellende dea Heer Judels,
in het karakter van den Schoolmeester. Vr./0,50 Th. »0,25.
M. D. Teenstra, de kinderwereld. Ernst en luim,
ontleend uit de spelen vau kleine en groote kinderen.
Vroeger ƒ 2,—. Thans « 0,50.
Rüim 200 nieuwe Gekheden, aardigheden, spitsvondig-
heden, kwinkslagen, enz........... 0,50,