Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,23
Dag- en Nachtstukken uit de portefeuille van de ge-
broeders Spiritus Asper en Spüitus Lenis. 2 dln.
Met vignet, gr. 80.......Vr. /5,50. Th. ƒ 2,—,
H. G. Dresselhuijs, Nieuwe belangrijke bijdragen tot
de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging inde
Nederlanden. Met vign. gr. 80. Vr./3,—. Th. « 1,—.
----Laatste belangrijke Verhalen uit de
lijfstraffelijke regtspleging. 2 dhi. Met vignet, gr. 80.
Vr. /5.-. Th. » 2
J. W. R. Gerlach, 's Levens wisselvalligheid. Verha-
len. Met vignet, gr. 80. ... Vr. ƒ3,—. Th. // 1,-.
OnviER Goldsmiih, de Predikaat van AVakefield. 80.
Vr. ƒ1,50. Th. // 0,50.
-----De Chinees-Wereldburger. 2 dln.
Met vignet, gr. 80. ... Vroeger ƒ5,50. Thans 2,—.
Grootheid en val der Heeren van Arkel. Een oor-
spronkelijk Geschiedkundig Romantisch-Tafereel, uit
hetbeginderXVeeuw.Metvignet.gr.8o.Vr.ƒl,80.Th. // 0,50.
A. M. Howitt, de school des levens. Uit het En-
gelsch door L. C. Cnopius. 1858. Met vignet, gr. 80.
Vr./3,20. Th. 1,—.
G. P. R. James , De partijganger. Een verhaal uit de
Godsdieust-Oorlogen in Frankrijk. Met vignet, gr. 80.
Vr. / 3,—. Th. // 1,—.
G. P. Kits van Heijningen, Levensspiegel, Novel-
len, gr. 80.........Vr. / 3,—. Th. -- 1,-.
J. Krabbendam, Rz. Tegen stroom is het kwaad roeijen,
of drie maanden uit het leven van Jonas VVaterbeers.
Met vignet, gr. 80.......Vr. / 2,75. Th. « 0,90.
P. Meesters, Merkwaardigheden uit den onderwijskun-
digen levensloop van Thomas Hoogvlugt van Die-
pendaal, thans onderwijzer, organist en landmeter
te O. 2de druk. Met vignet, gr. 80. Vr. /1,80. Th. // 0,80.
----Twaalf Ambachten en dertien Ongeluk-
keu. Een oorspronkelijke Vaderlandsche Roman.
Met vignet, gr. 80.......Vr. / 2,75. Th. // 0,90.