Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,22
Mijn Pet, en klaagtoon bij dé overblijfselen van mijn
kostelijken Hoed, twee luimige Dichtstukjes, door
Neef Paul................f 0,40.
Oranje in de dre des ge vaars. Dichtstuk door
Joh. Hilman..............." 0,25.
De gouden Eeuw voor Nederland, Weg met Doctoren
en Chirurgijns, leven de pillen van Holloway, de
ketting van Goldberg en de Revalenta! . ... « 0,10.
Wat zal ee in Amsterdam wel gebouwd en gedaan
woeden? Luimig Dichtstukje door Oom Tobias. . // 0,30.
A. de Jagee, over dcu invloed van Bilderdijks Dicht-
werken op onze taal, ten aanzien van het vormen
van. nieuwe ea het terugroepen van oude woorden en
spreekwijzen.........Vr./2,50. Th. // 1,—.
J. A. Alberdingk Thum, over de spelling van de hastaart-
woorden in 't Nederduitsch. . . Vr, ƒ1,50. Th. // 0,75.
M. Siegenbeek, lijst van woorden en uitdrukkingea met
het Nederlandsch taaleigen strijdende. Vr. /0,80. Th. n 0,40.
taalkundige bedeakingen, voornamelijk
betreff, het verschil tusschea de aangenomen spelling
en die van Mr. Bilderdijk; vooraf eeu brief van
J, H. vaa der Palm......Vr. ƒ 1,—. Th. // 0.25.
---over dea iavloed der welluideadheid
en gemakkelijkheid vaa uitspraak op de spelling
der Nederd. taal. gr. 8o. . Vroeger ƒ 0,75. Thaas n 0,30.
Dr. G. D. J. Schotel, letterkundige bijdragea tot de
geschiedeais vaa dea Tabak, de Koffij ea de Thee.
Vr. ƒ2,35. Th. // 1,—.
Lessen over de wellevendheid. Naar de vijfde fraasche
uitgave. Tweede druk, nageziea door Mr. C. M. A.
Simoa vaa der Aa. Ia verg. linnen. Vr, ƒ1,25. Th. « 1,—.
G. van den Berg, Machteld, 2 dia. Met vigaettea.
gr. 8o...........Vr. /5,90. Th. /- 2,—.