Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,21
Gelleri'spabelesen VEKTEL8ELs.Metl2gekl.pl.inp.b. / 3,25.
--fabelen en vertelsels, zonder pl. ingenaaid. // 2,30.
--voor rijpen leeftijd. Met 5 gekl. pl., in pr. b. * 1,70.
-------zonder platen, ingenaaid. » 1,10.
H.J.Foppe , Ernst en Boert. Nieuwe uitgav. Vr./3. Th. // 1,50.
Vrolijke Tooneelen uit het leven van Heldewijs,
in zijn tijd Pastoor ter Gemeente te Lapscheure.
(Paap Lapscheure.) in losse verzen door twee Aar-
deaburgers. (Ahm. dc Liguy, Az, eu G. P. Roos.)
\ï. /1,25. ïh. // 0,60.
H. Tillema, berijmde verbalen en dichtstukjes. 1859.
101 bladz. 8o. postf............// 0,50.
Tillema's winteravond-uitspanningen; Drentschevolks-
vermaken ten platten lande. 1857, 8o. 59 bladz.
Vr. /0,25, ïh, <<0,15.
Ps. S. PiccAEDi, de arme moeder, een bcdelliedje in
den winter van 1859, uitgegeven ten voordeele der
armen. 1860. gr. 8o............" 0,10.
J. ScHEKKMAN, overpeinzingen van een eenvoudig Bur-
german op den zestienden verjaardag van zijn zoon. » 0,50.
-----Sint Nicolaas schenkt ieder wat. Boer-
tig Dichtstukje..............0,50.
— Adres, door een groot aantal burger-
kinderen Sint Nicolaas aangeboden bij zijne komst
in Amsterdam. .............* 0,25.
Een Buurtmeester aan het ontbijt. Lui-
mig Dichtstukje, voorgedragen in Amsterdam 1ste
Depart, der Maatschfippij tot Nut van 't Algemeen. » 0,50.
- Blief van St.Nicolaas aan zijne vrienden
te Amsterdam. Luimig Dichtstukje......." 0,25
Jeremiade van Rembrant van Rhijn,
afgeluisterd op de Botermarkt te Amsterdam. Met
afbeelding van het Standbeeld........." 0,40.
Wat een eenvoudig Burger dacht bij dc onthulling van
hot standbeeld van Rembrant.........» 0,10.