Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,18
De Veolijke Pretmaker in Gezelsciiappeu. Inhoudende
60 Gezelschapsspelen, 75 Pandinlossingen, 10 Pro-
feteerkunsten, 70 gemakkelijke Kunstjes, 18 Kunstjes
met de kaart, Sé rekenkundige Opgaven, 64 Raad-
sels, Strikvragen en Woordspelingen, 32 Charades
en Logogryphen met de antwoorden, een nieuwe
alphabetische Droomuitlegger en 75 Toasten eu
Tafelzangen. Tweede Druk, veel verbeterd door
J. Schenkman............../ 1,—.
Het Roulettespel met afteekeningen, tabellen en
eene handleiding om dit spel zóó te spelen, dat
men zeker winnen moet. Naar het Hoogduitsch
van H. Strack. Met afbeelding in kleuren. ..." 1,—.
Reglement op het gewoon schaakspelen, en op dat
met vier spelers.......Vr. ƒ0,20. Th. // 0,15.
Handleiding tot het Schaakspel voor eerstbeginnen-
den, benevens de wetten en regelen van dit spel.
Vr./0,30. Th. // 0,15.
Handleiding tot de beoefenmg en kennis van het
Damspel, met eene opgave van ruim 60 positiënen
uitkomsten..............." 0,30.
De Profeet in Cupido's Lusthof, of de toekomst van
Neêrland's Jongelings- en Jufferschap ontsluijerd.
Extra curieus Gezelschapspel voor jeugdige harten, n 0,50.
Het vraag- en antwoordenspel ; om een gezelschap
van Heeren en Dames te doen schudden van lag-
chen, door J. M. P............/' 0,80.
Tombola zonder nieten, nieuw gezelschapspel, met
18 fraai gekleurde kaarten en even zooveel luimige
deviezen van J. Schenkman, met 8 dobbelsteenen in
fraaije doos..............." 1,—.
Klok- en Hamer- of Schimmelspel. Met nieuwe ge-
kleiirde kaarten, in fraaije doos. Hierbij de vrolijke
liedjes door J. Schenkman om er bij te zingen. . « 0,60.
Vrolijke Liedjes door J. Schenkman, om bij het
Schimmelspel te zingen. Afzonderlijk......" 0,20.