Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,17
NB. Om bij Loterijen lytosibola's deze Charades aan
de prijzen die getrokken worden, te hechten, of om,
ze op St. Nicolaas-cadeaux te plakken zijn ze onbe-
taalbaar.
Deviezen voor Ulevellen, door J. Schenkman. Prijs
per blad................/ 0,10.
De Aztjnbereider, of dc kunst om twaalf verschil-
lende soorten van Azijn op goedkoope en eenvou-
dige wijze te bereiden. . . Vroeger/0,50. Thans n 0,25.
Verzameling van voorschriften, tot eene geheel nieuwe
gemakkelijke bereidingswijze van binnen- en buitcn-
iandsche likeuren.......Vr. /0,70. Th. ' 0,50.
---van voorschriften, tot het zamenstel-
len en met voordeel bereiden van uitmuntende ver-
nissen...........Vr, /0,50. Th. // 0.40.
De Tabakskesner, onontbeerlijk handboekje voor Roo-
kers, Kooplieden en Tabriekanten, benevens eene
volledige iiandleiding tot het sigaren-maken.
Vr, /0,50. Th. // 0,25.
M. N. de Vries, berekening van Huurwaarde en
Interest. 8o........Vr. /0,75. Th. » 0,40.
Voor Boekhouders: De kassiers-rekening of het
boekhouden met intrest naar vooraf berekende ge-
tallen, tot eigen ondcrrigt gemakkelijk gemaakt,
door A. A, Brendonck...........» 0,60,
Iets over het leeren van het zoogenaamd Koopmans-
of Kantoorschript , door P. D, Anslijn, School-
onderwijzer te Alkmaar, met 18 platen, in 4o.
Vroeger /0,40. Thans " 0,30.
Bosco, de toovenaar in Holland, of de ontdekte ge-
heimen aller tuovenaars en goochelaars. Met portr,
van Bosco..........Vr./0,60. Th, « 0,50.