Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,16
A. Zanduk, Korte schets der heelkundige drainage.
1859............Vr. ƒ0,30. Th./0,15.
Dr. E. Albeecht, de ziekten der tandkiem. Uit het
Hoogd. door J. Kooman, Az. 1859. Vr./0,75. Th. // O,^.
Huishoudelijk handboekje voor Mond- en Tandziekien,
bevattende -eenige wenken en middelen ter voorkoming
en genezing dezer ziekten, door F. M. H. Cohen.
Vr. /0,50. Th. // 0.25.
VoOR ALLEN, DIE AAN GEBREKEN DER MOND LIJDEN:
Guttapercha, de eenige ware basis voor Kunsttan-
den en Gebitten; eene aanwijzing om gemakkelijk,
duurzaam en goedkoop zich zeiven te helpen met
het inzetten van Tanden en Kiezen.......» 0,25.
Dr. G. P. JIosT, de sympathctische middelen en ge-
neeswijzen, of het gebruik vau amuletten, bezwerin-
gen, magtspreuken, enz. in de geneeskunde, onder-
zocht, historisch-kritisch behandeld en naar de na-
tuur verklaard. 1841. gr. 8o. . . Vr. ƒ1,50. Th. // 0,60.
De Fransche Banketbakker, een nieuw Handboek
voor Banket- en Koekebakkers en Confituriers, be-
vattende 374 RECEriEN voor verschillende soorten
van gebakken, Geieijen, Vladen, Suikerwerken, Cho-
colade, IJs, het eonfijten vau verschillende Vruchten;
liet maken van onderscheidene Siropen en koude
Dranken, het bereiden der kleuren enz., alles naar
de nieuwste wijze van behandeling; benevens een
Garneer- of Modelboek vaa 37 Platen, zijnde
eene gemakkelijke handleiding om op eene spoedige
wijze het versieren en garneren van Taarten en an-
dere gebakken te leeren, alsmede voorbeelden om
verschillende fraaije Tempels en Noga's te maken,
door H. L. Rambault, Patissier-Confiseur. ...» 3,—.
CuARADEN MET De viEZEN in beeldspraak, door J. Schenk-
man en J. W. A. Hilverdink. 4 bladen, op ieder
50 geestige karikatuurprentjes eu onder ieder een
alleraardigst versje of raadsel in beeldspraak op rijm.
Prijs per blad.............." 0,20.