Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,14
1

Herinneeingen uit het openbare en bijzondere leven
(1799—1858) van Mr. H. G. Barou Nahuijs van
Bürgst, Generaal-Majoor, Oud-Raad van Neêrlandseh
Indië, Kommandeur der Orde van den Nederland-
schen Leeuw, Ridder der Militaire Willerasorde en
van het Legioen van Eer. Met portret en facsimile,
gr. 8o...........Vr. /2,90. Th. / 1,25.
.Atlas van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
bestaande uit 10 kaarten, door A. J. Hillebrands.
Vr. /5,—. Th. " 1,50.
Afzonderlijke kaarten 25 cents.
Pabus, benevens eene beschrijving der in 1855 gehou-
dene wereldtentoonstelling. Met eene plaat, 8o.,
groot 337 bladz. door Mevrouw Rethaan Macarc.
Vr. ƒ2,40. Th. // 0,70.
Gids voor wandelaars door Baam, Soestdijk en het
Baarnsche Bosch. 1853. 32°........." 0,10.
England's und Amerika's neuere Handelspolitik, durch
C. Üirckiuck-Holmfeld. Copenh. 1829. 146 blz. 8o. 0,25.
Mr. A. J. Hovy, de beginselen van het internationaal
wisselregt. 1858. gr. 8o.....Vr. ƒ2,—. Th. » 1,—.
Kadaster en Grondbelasting, beschouwd
in hunne onderlinge betrekking, naar aan-
leiding der vigerende Wetten. Om met grond
te kunnen oordeelen en in hun belang te kun-
nen handelen iu zaken van stichting, her-
bouw, slooping, afbranding en verandering
van gebouwen, benevens voor de ongebouwde
eigendommen bij landontginning en. landverbe-
tering, droogmaking van waterplassen, indij-
king vau buitengronden, bij onvoorziene ram-
pen van wind of hagelslag, overstrooming,
overzanding door het buiten hunne oevers
treden der rivieren, reclamatien tegen den aan-
slag in de grondbelasting of andere dergelijke,
uit officiële bronnen, door A.A. Brbndonck,
voormalig Geëmployeerde bij de Directe Be-
lastingen en het Kadaster. Hierbij is gevoegd
eene herleiding van de Pransche Republikijn-
sche tot de gewone Tijdrekening......// 0,60.

"0/
) O"
SS
II
do
g
g*