Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,13
Blaupoi ten Gate , over Doof- en Doopsgezinden,
handboekje voor Leden en Catechisanten bij de
Doopsgezinden. Tweede druk........./ 0.20.
L. J. P. Jansen, de Etrurische grafreliefs uit het mu-
seum van oudheden te Leyden. 185i. met 20 lith.
pl. gr. fol.........Vr. /10,50. Th. // 5,—.
--Grieksche en Romeinsche grafreliefs
uit het museum van oudheden te Leyden. 1851. met
8 lith. pl. gr. fol.......Vr./6,—. Th. » 2,50.
Heeren van Coyk. Geschiedenis van het Land en
der Heeren van Cuyk, door Dr. Jan J. P. Wap.
Met 1 kaart en gekleurde wapens, afbeeldingen der
zegels, enz. enz. Roijaal kwarto. In vergulden lin-
nen band................« 12,—.
NB. Van bovenstaand werk is nog slechts een 6tal exemplaren
Toorhanden. Zgn deze opgeruimd dan is dit werk uitverkocht.
f. J. v. Heeckeren v. Brandsenbdrg, beschrijving
en afbeeldingen van Nederlandsche gedenkpennin-
gen, welke sedert 1815 tot 1838 aan 's Rijks munt
te Utrecht zijn geslagen en verkrijgbaar gesteld. 4o.
Vr./4,-. Th. /' 2,-.
P. C. Hooft, brieven. Nieuwe, vermeerderde, en naar
den oorspronkelijken text herziene uitgave; met toe-
lichting, aanteekeningen en bijlagen. 1855—1857. i
dln. 8o..........Vr. /15,10. Th. ^ é,—
J. M. Pfeil, de vier Batenbürgen en Batenburg.
Eeue bijdrage tot de Vaderlandsche Geschiedenis en
Litteratuur.........Vr. /1,30. Th. // 0,75.
J. A. Aleerdingk Thum, de instandhouding onzer »
Monumenten..............." 0,25.
M. siegenbeek, de eet van Wagenaar, als historie-
schrijver, en die van Jacoba van Beijeren iegeit
^Mr. Bilderdijk in zijne geschiedenis des Vaderlands
verdedigd...... Vroeger / 1,60 Thans " 0,25.
\