Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,12
De Lijbensgeschiedenis van onzen Heer. Een huis-
boek voor Christelijke gezinnen, door E. Tobi. Met
een voorwoord van Dr. H. J. Romenij, gr. 80. 227
biz..........Vroeger f%—. Thans / 0,50.
Leerredenen van J. P. van Harencarspel, C. Krabbe,
E. Moll, R. A. S. Picuardt, J. Prins, L. Proes,
W. R. Veder, G. J. Vinke, uitgegeven tot stichting
eener Protestantsche kerk in den Haarlemmermeer.
1858. gr. 80.........Vr. /2,—. Th. // 0,50.
John Cümmlng, Christus neemt de zondaars aan.
Uit het Engelsch.......Vr. /0,80. Th. // O,GO.
In verg. linnen n n 1,25. // » 1,—.
N. S. van Leeuwaarden, de wedergeboren zondaar,
of verhandeling over de geestelijke vernieuwing des
menschen. Nieuwe uitgave........... 0,50.
G. H. van Senden, verdediging van liijbel en open-
baring tegen de voornaamste vroegere cu latere be-
strijders van dezelve. 2e dl. 2e stuk. Dit is van de
geschiedenis der apologetiek het 2e dLil841. gr. 80.
Vroeger ƒ2.80. Thans // 1,—.
Mr. n. Obreen, het geloof, de eenige weg tot de
waarheid. Brief aan Opzoomer over: De wijsbegeerte
den mcnsch met zich zeiven verzoenende. 18é6. gr.
80............Vr. /0,30. Th. „ 0,15.
A. A. T. Mounier, Bijdrage tot regt verstand van
Lukas XVI: 1—9: de gelijkenis van den zoogenaam-
den onregtvaardigen rentmeester. . Vr. /0,60. Th. // 0,30.
W. Bildekdijk, Redevoeringen van Chrysostomus.
gr. 80...........Vr. /2,—. Th. // 1,-.
Onderzoek naar de wijsbegeerte der Hebreën, door
L. A. J. de Reuver Groneman. gr. 80. Vr. ƒ0,90. Th. n 0,50.
Het Vraagstuk der inspiratie en de genetische ont-
wikkeling er van, door denzelfde. . Vr. ƒ0,30. Th. // 0,15.
Pantheïsmus en Theïsmus, kritiek van het Gods-begrip
der tegenwoordige wereldbeschouwingen, naar het
Hoogd. door H. W. van Boven. 1859. Vr. ƒ0,80. Th. // 0,30.