Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
When will he be of age?
He is still jjnder age ?
Which is the elder, you or
your brother 1 (a)
He is much older, than I
should have thought him.
He can't be so young as he
says.
He must be 65, orthereaio«^.
I am a very bad judge of age.
As near as I can guess, he
must be 75.
He is going down-hill very
fast.
I should have taken him for
much younger.
He is a very hale looking man
for his age.
He enjoys a green old age.
He is quite a grey-headed old
. man.
I have seen people with grey
hair at 20.
How he has aged since I saw
him last!
Keally you are looliing quite
young again.
He has not reached adoles-
cence.
He was quite a youth, a mere
s^n'pling.
AVhen people have reached a
very advanced age, they for-
get that their own chil&ren
have meanwhile become old
men and women, {h)
(a)In speaking comparatively of the
members of a family , the words
elder and eldest are generally
substitued for older and oldest.
b) pFomen, uitgesproken uiimmen.
Wanneer is hij meerderjarig?
Hij is nog minderjarig.
AVie is ouder , gij of uw broe-
der?
Hij is veel ouder dan ik
dacht.
Hij kan zoo jong- niet zijn
als hij zegt.
Hij moet om en bij de 65 zijn.
Ik ben een slecht beoordeelaar
van iemands leeftijd.
Naar mijn gedachten is hij
75.
Hij gaat merkelijk achteruit.
Ik zou hem voor jonger
hebben aangezien.
Hij ziet er voor zijn jaren nog
regt goed uit.
Hij geniet een krachtvollen
ouderdom.
Hij is een volslagen grijsaard.
Ik heb menschen gezien, die
op hun 20®'« jaar grijs waren.
AVat is hij oud geworden , se-
dert ik hem het laatst ge-
zien heb!
Gij ziet er inderdaad weêr
jong uit.
Hij heeft de jongelingsjaren
nog niet bereikt.
Hij was nog maar een knaap ,
een jongen.
Als de menschen zeer oud wor-
den, vergeten zij dat hun
eigen kinderen ondertus-
schcn oude mannen en vrou-
wen geworden zijn.
Als men vergelijkender wijze spreekt
van de leden eener familie, ge-
bruikt men gewoonlijk eMer, si,
voor older, st.