Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,10
Het Nuttigste Prenteboekje voor leerzame kinderen.
Met 12 gekleurde plaatjes..........ƒ 0,40.
L. J.W. ten Bokkel, hoe bevalt het u? Met hout sneepl. // 0,15.
De levensloop van een paard, of waarom mag men geene
dieren plagen. Met 9 gekl. plaatjes, in praehtbandje. // 0,90.
Klok- en Hamer- of Schimmelspel. Met nieuwe ge-
kleurde kaarten, in fraaije doos. Hierbij de vrolijke
liedjes door J. Schenkman om er bij te zingen. . " 0,60,
Vrolijke Liedjes door J. Schenkman, om bij het
Schimmelspel te zingen, afzonderlijk......// 0,20.
Tombola zonder nieten. Nieuw gezelschapsspel, met
18 fraai gekl. kaarten en luimige deviezen van
J. Schenkman. Met 8 steenen, in doos.....// 1.—
Nieuw Advertentiespel. Vermakelijk allegaartje voor
gezelschappen en jonge lieden. Bestaande uit 24
Advertentiën, in doos met reglement......// 1,—.
Sint Nicolaasspel voor kinderen........// 0,40.
Dit spel, geestig geteekend en fraai gekleurd, heeft tot
lioofdidée eene wnndeling op het Siut-Nikolaas-avond-feest.
Men speelt het met 2 Dobbelsteeuen, zeer gemakkelyk, en de
speler komt vooruit, even als op het Ganzenbord, naarmate
van het getal oogen dat hij geworpen heeft.
Doch al voortgaande heeft hy die niet gelukkig speelt
allerlei ontmoetingen, dan is het de knecht of de gard of eene
surprise, die hij liever niet tegenkwam, dan zijn het weder
bezoeken hij den Koek- en Banketbakker, in den Speelgoed-
en in den Boekwinkel, die zijn loop vertragen, dan, ja,
komt hij ongelukkig in den laars of in den zak, ja dan wordt
de hoop al zeer flaauw om meester van den Pot te kunnen
worden. Integendeel helpt den gelukkigen Speler alles, ja
zelfs de schoenen, muilen en pantoffels, gevuld met al wat
hem aangenaam is, en die hy telkens vindt, dienen hem om
te spoediger het doel van het spel, het WINNEN van den ge-
heelen POT te bereiken.
De basis van dit spel, en de filosophie er in gelegen is op-
merkelijk, leerryk, vermakelijk, onderhoudend, spannend en
aangenaam voor kinderen.
Het Sint Nicolaasspel met de kindertjes bekeken.
Luimig Dichtstukje door J. Schenkman.....^ 0.15