Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zes vertellingen van Moeder de Gans op nieuw aan
de lieve kleinen verteld. Met 6 gekl. pl...../ 0,60.
Idem, iedere vertelling afzonderlijk, met gekl. plaat, n 0,12é.
Klein Duimpje, met 6 gekleurde plaatjes.....// 0,25.
Asschepoestee, // // // // . . . n 0,25.
Roodkapje en de Gelaarsde Kat. Met 6 gekleurde pl. »0,25.
Blaauwbaaed en de Toqvergodin. » n a » // 0,25.
Lotgevallen van Ezelsvel; eene vertelling van Moeder
de Gans, door Charles Pcrrault. Met gekl. plaatjes. » 0,15.
Nieuwe Gedichtjes op de vertellingen van Moeder de
Gans, door J. Schenkman. Met 8 gekleurde pl. . » 0,80.
M. van Heijningen Bosch, de Gestolen Keksen, een
tooneelspel, met eenige verhalen en rijmen, door J. J.
A. Goeverneur. Met 4 gekl. pl., in linn. prachtband]e. n 1,30.
Kinderdeugd der Ouderenvreugd. Met4gekl. platen,
in verguld linnen............n 1,25.
G. Los, Pzn., Nuttige en aangename verhalen voor
de jeugd. Met 4 gekl. platen, in verguld linnen. » 1,20.
-----Grootvader van Regten onder zijne
kleinkinderen. Met 3 gekl. pl. en gekl. titelpl., in kart. « 0,90.
Tante's Vertellingen voor hare Neefjes en Nichtjes.
Met 6 gekleurde platen, in verguld linnen. ..." 1,—.
De heer Hendrik Reinhardt en zijne Zonen. Met 4
gekleurde platen. ............u 0,75.
De Vrolijke Kinderen, of het huisgezin van den Heer
Engel. Met 8 gekleurde plaatjes.......u 0,50.
Ik heb v liep, 4 verhalen voor jongens en meisjes,
ilet 4 gekleurde plaatjes..........n 0,60.
Hetzelfde werkje in 4 stukjes, als:
Arme Klaartje, of vertrouwt op den goeden God.
Eene vertelling voor meisjes. Met een gekl. pl. . u 0,20.
Willem , of ik zou zoo gaarne een groot man worden.
Eene vertelling voor jongens. Met een gekl. pl. . // 0,12,L
Mina, of leent het oor niet aan slechten raad. Eene
vertelling voor meisjes. Met een gekl. pl. ...» 0,15.