Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
il. van Wijk Azn., Handleiding voor houderessea van
kleinkinderscholen............/ 0,20.
Twaalftal twee- en driestemmige Kindergezangen. // 0,20.
Vier en twintig nieuwe Zangstukjes op aangename
en gemakkelijke wijzen, ten dienste van bewaar-
scholen en huisgezinnen, door E, W. G. Jr. . . * 0,20.
Werlcjes voor de Jeugd»
Van Meerten, Bijbelsche Karakterschetsen. 2 dln. ge-
bonden in heel linnen band, met vergulden stempel, » 1,30.
ZscHOKKE, hebt uwen God lief. Met 4 gekleurde pl.
in verguld linnen band..........." 1,50.
De wegen der Voorzienigheid. Met 4 fraai gekleurde
platen, in verguld linnen prachtband......// 1,10.
Laat de Kinderkens tot Mij komen! Leven van
onzen Heer Jezus Christus. Met 25 pl. in karton. >i 0,80.
Die op God vertrouwt wordt niet beschaamd.
Met 4 gekleurde plaatjes, in karton......» 0,90.
Hoe Louise van Berkenstein tot de kennis van
God kwam. Een tegenhanger van Hendrik van Eichen-
fels, door C. Schmid. Met 3 gekl. pl., in karton. ^ 0,75.
Verhalen voor jonge lieden, ter bevordering van
deugd en Godsdienstzin; door H. Zeeman. Met 4
gekl. platen, in verguld linnen........// 1,]0.
De drie vrienden , of de school der beproeving. Met
4 platen, in verguld linnen.....* . . . " 1,30.
Chimani, tafereelen uit de Gesciiiedenis. Met 4 gekl.
pl., in dito band.............n 1,40.
Schoonheden en Karakterschetsen uit de Geschiedenis.
Met 6 gekl. platen in dito band.......» 1,40.
Van der Aa, Willem Hcenvliet op Borneo cn Bali.
Met platen, in dito band.........." 1,60.