Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
P. D. Anslijn, Godsdienst, zeden, gewoonten en an-
dere merkwaardigheden van eenige volken der vijf
werelddeelen. 5 stukjes, ieder stukje ä 15 ceut.
De 5 stukjes te zameu...........ƒ 0,60.
----Beschrijving van de buitenlandsche
bezittingen der Nederlanders. 2 stukjes....... 0,40.
Atlas van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
bestaande uit 10 kaarten, door A. J. Hillehrands.
Vr. ƒ5.—. ïh. // 1,50.
Afzonderlijke kaarten 25 cents.
Geographisch zakboekje voor de Nederlandsche jeugd
of korte beschrijving des geheelen aardrijks. . . * 0,20.
J. P. L. Mulleh, Nieuwe versjes voor kinderen. . n 0,25.
C. ScHMiD, Bloesems toegewijd aan den bloeijenden
leeftijd, gedichten voor de jeugd, vertaald door
AV. N. Peijpers............." 0,75.
H. Guikema, aangename en nuttige gedichten voor
kiadereu, in den geest der beste opvoedkundigen.
Ten dienste van scholen ca huisgezinnen. ...» 0,20.
.T. P. Regeer, zangen en gedichten voor de jeugd.
Vroeger /0.30. Thans » 0,15.
C.P.Gellert's fabelen en vertelsels, voor de jeugd.
Vrij herzien door J. Schenkman. Ingenaaid. . . . // 1,30.
Ruim 100 Gedicutjes en Versjes voor Nieuwjaar, Ver-
jaringen, Bruiloften en andere gelegenheden, bene-
veas 20 Albumversjes voor kinderen, door Neef Paul. » 0,G0.
r. AVeeda, Eduard van Blankenheim, leesboek voor de
jeugd. 8o.............../' 0,10.
A. J. Lastdrager, Bijdrage tot de geschiedenis van het
onderwijs ia Nederland sedert 1825. 1849. gr. So.
Vr. /O.CO. Th. // 0,15.
ü. A. Spitzen, Euphronimus, of; Neêrlands lager
ouderwijs aaar de Grondwet ea het gezond verstand.
1849. gr. So........Vr. /0,50. Th. » 0,10.