Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ch. G. Morï.l db vindé, La morale de I'enfauce ou
quatrains moraus ä la portee des enfauts. ... ƒ 0,60.
K. G. Glairmont handboek tot het voeren van Engelsche
gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke
uitdrukkingen, welke in den dagelijkschen omgang
voorkomen. Tweede druk, herzien en verbeterd door
Mr. C. H. Günn, Leeraar in de Engelsche taal aan
het Stedelijk Gymnasium te Amsterd. 1861. 80. . // 0,80,
A. J. Hillebrands, woordenboekje om hetEngelsch
te leeren spreken, hoofdzakelijk voor de goede
uitspraak................. 0,15.
llooRDA van Eijsinga Je., Verzameling van eene menigte
zamenspraken met inlanders van allerlei klassen in de
Laag-Maleisohe taal; voorafgegaan van eene beknopte
spraakkunst dier taal; zooals dat alles door den lageren
Maleijer wordt gesproken en verstaan. Vr./0,60. ïh. n 0,50.
J. SOMON, De verbuiging der Hoogduitsche zelfstandige
naamwoorden gemakkelijk gemaakt, kl. 80. . . . // 0,20.
M. slegenbeek, LlJst van woordeu en uitdrukkingen
met het Nederl. taaleigen strijdende. Vr. /0,80. ïh. // 0,40.
S. Blatjpot ten Cate. Over Doop en Doopsgezinden.
Handboekje voor Leden en Catechisanten, bij de
Doopsgezinden. Tweede druk, veranderd en ver-
meerderd...............// 0,20.
Chaeles Andre, (A. van Hasselt). Keur van zedelijke
vertellingen uit beroemde Hoogduitsche en andere
schrijvers. Vrij bewerkt naar het Transch door
J. H. Swildens.............// 0,40.
P. D. Anslijn, Leesboek, betreffende de voornaamste
personen en gebeurtenissen in ons Vaderland.
3 stukjes...............ff 0,80.
Iets over het leeren van het zooge-
naamd koopmans- of kantoorschrift, klein 80., met
18 platen in 4o.............// 0,30.