Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vertaling ran verscheidene voorname boekeu, plaatsen
eu teksten van de Vedaas en van eenige twistschrif-
ten over Brahmiensche Godgeleerdheid, door llajah
Rammehun Roy. gr. 80.....Vr. ƒ 2,50. Th, / 1,25.
De Brata Joeda of de krijg der Bharatas, naar het Ja-
vaansche heldendicht van Hempoe Sedah. gr. 4o.
Vr. / 3,60. Th. // 1,50.
Geschiedenis vau Sri Eäma. Beroemd Indisch heroïsch
dichtstuk oorspronkelijk in het Sanskrit van Valmic;
in het Maleisch met Arabisch karakter. Met eene
plaat. gr. 4o......Vroeger ƒ 6,—. Thans /' 2,50.
Voorlezingen over kolonisatie door Nederlanders in
Nederlandsch Indië......Vr, / 0,85. Th. // 0,25.
Verzameling van eene menigte noodzakelijke zamenspra-
ken met Inlanders van allerlei klassen, in de laag
Maleische taal; voorafgegaan van eene beknopte
spraakkunst dier taal; zoo als dat alles door den
lageren Maleijer wordt gesproken en verstaan, door
Roorda van Eijsinga , Jr. . , Vr, ƒ 0,60. Th. // 0,50.
Voor het Onderwijs.
Wei tot regeling van het lager onderwijs. 1857.
Vroeger ƒ 0,20. Thans ƒ 0,05.
J. van Wijk, Ez., De verbuiging van zelfstandige eu
bijvoegelijke naamwoorden voor de Nederduitsche
eu Fransche talen, met eenige opstellen ter ver-
taling tot toepassing van dezelve, kl. 80.....// 0,20.
------De voornaamwoorden voor de Fran-
sche taal, zijnde een tweede vervolg op de ver-
buiging der zelfst. en bijv. naamwoorden, kl. 80.
De regelmatige werkwoorden voor
de Fransche taal, zijnde een derde vervolg op de
verbuiging, kl. 80.
0,15.
0,20.