Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Her draii'ing-room is always
thronged with company.
We see very little company.
We shall have a small family
party to-morrow.
You'll meet two or three in-
timate friends.
CHAP. III.
Age of perso7w.
How old are you?
Is it a fair question , Ma'am,
to ask you how old you are?
Zadies don't aZways like to
tell their age.
Oh, I make no secret of mine!
My eldest daughter is already
17 and I am still on the
right side of 40.
You really don't look so old; I
shouldn't have taken you for
more than eight and twenty.
He can't be a.bove forty.
Oh yes ! he's hetween forty
and fifty.
I can asswre you he's on the
wrong side of 50.
That boy looks to be 12 years
old.
Oh no! he has but just turned
nine.
He is now in his tenth year.
He;s very tall {very short)
for his age.
What age would you take
me to be ?
I think you must be under
(&hove) twenty.
Haar salon is altijd stikkend
vol.
Wij zien zeer weinig men-
schen.
Wij zullen morgen een kleine
familie-partij hebben.
Gij zult twee of drie bijzonder
goede (intieme) vrienden
aantrefien.
HOOFDSTUK III.
Ouderdom van personen.
Hoe oud zijt gij ?
Mag ik u wel vragen, Me-
vrouw, hoe oud gij zijt?
Dames zeggen niet altijd gaar-
ne hoe oud zij zijn. .
O, ik maak geen geheim
van mijn jaren.
Mijne oudste dochter is reeds
17 jaar, en ik ben nog geen
veertig.
Gij ziet er waarlijk nog zoo
oud niet uit; ik dacht niet
dat gij boven de 28 waart.
Hij kan nog niet boven de
40 zijn.
O ja, hij is tusschen de 40
en 50.
Ik verzeker u, dat hij al over
de 50 is.
Die knaap schijnt 12 jaar
oud te zijn.
O neen ! hij is pas 9.
Hij gaat nu in zijn tiende.
Hij is zeer groot (zeer klein)
voor zijn jaren.
Hoe oud schat ge mij?
*
Ik geloof dat gij beneden
(boven) de 20 zijt.