Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,195
sieurs). Tiiis is especially
used in addressing com-
mercial letters.
In addressing a gentleman
without his name we say
! Sir" and plur : » Gentle-
men."
» Mistressalways written
» Mrs.", is the /«minine of
^Mr."
• Ma'am is the feminine of
J! Sir." nJufvrouw," for un-
married females, in the
person, either with or with-
out a name, is uMiss."
When no name follows, we
frequently say » Ma'am'' in-
stead of » Miss\" especially
if the person addressed is
not quite a young girl.
t Jufvroum" in the person,
with a name, is translated
tMiss," without a name,
\ young lady."
J Jufvrouwen" without a name
is translated by » ladies"
or young ladies."
» De Jufvrouwen" with a name
is translated by • Miss" and
an s is added to the name;
as : The two Miss March-
monts.
The best general way oftrans-
lating ambtenaar is » Go-
vernment Clerk" or officiai.
The French word » Employé"
is also used occasionally.
Messieurs, door »i/essrs."
Dit wordt meestal gebruikt
in koopmansbrieven.
Als men een heer aanspreekt,
zonder zijn naam te noe-
men, dan zegt men t Sir" en
in het meerv. Gentlemen.
« Mistress," dat altijd t Mrs."
geschreven wordt, is het
vrouwelijk van »Mr."
Ma'am is het vrouwelijke van
Sir. Jufvrouw, voor onge-
huwde dames, wordt in den
2den persoon , met of zonder
bijvoeging van den naam,
vertaald met Miss.
Als er geen naam volgt, zegt
men meestal Ma'am, in plaats
van Miss, inzonderheid wan-
neer de aangesprokene per-
soon geen jong meisje is.
^Jujvrouw" in den 3''®'' per-
soon, wordt, als er een naam
bij staat, vertaald door
«Mss," en zonder deze
door" young lady."
» Jufvrouwen," zonder bijvoe-
ging van den naam, wordt
vertaald met »ladies" of
> young ladies."
t De Jufvrouwen '' met bijvoe-
ging van den naam, wordt
vertaald door Miss, doch er
wordt eene «achter den naam
geplaatst; zoo als : De twee
Jufvrouwen Marchmonts.
Het woord ambtenaar wordt
het best vertaald door « Go-
vernment Clerk of official.
Men gebruikt ook wel het
Fransche woord Employé'.