Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,194
lt> {
no gentleman under a baron.
i Squire" (a contraction of
»Esquire") is said of any
untitled landed proprietor,
and stands either with or
without a name.
B Esquire'' is not used in speak-
ing. It is almost universally
adopted in the address of
letters to untitled males,
who are not shopkeepers. It
must always be placed last
and must be »preceded by
both Christian and sur-
name; as: George Hender-
son, Esqr.
A very common error is to
write both »Mr." and» Esqr."
to the same name. Mr. (a
contraction of the Latin
word Magister). Can never
stand alone; it must be follo-
wed by a name, and is used
in speaking of or lo any
untitled and grown up male.
The word s Master" (which
cannot be abridged) is used
with a name, in speaking
either of or to boys, till
about the age of 15 , espe-
cially by servants or other
subordinates.
The Dutch word » Mijnheer"
used in the person and
without a name following
it, is translated by tgen-
tleman" pi. gentlemen.
The Dutch word Mijnheeren"
by B Messrs." (French Mes-
tot niemand zeggen die min-
der is dan baron.
Squire (verkorting van Es-
quire) zegt men van iede-
ren landeigenaar zonder
rang, en staat met of zonder
bijvoeging van den naam.
» Esquire ' wordt niet gebruikt
in het spreken. Het wordt
bijna altijd gebruikt op het
adres van brieven aan man-
nelijke personen zonder ti-
tel, die geen kooplieden zijn.
Het staat altijd achteraan
en moet voorafgegaan wor-
den van den doop- en fa-
milienaam ; als: George
Henderson, Esqr."
Het is eene vrij algemeene
dwaling om Mr. en Esqr. bij
denzelfden naam te zetten.
Het woord Mr. (Latijnsch
magister) mag nooit alleen
staan;het moet altijd gevolgd
worden van den naam, en
wordt gebruikt als men
van of tot een volwassen
man spreekt.
Het woord i Master" (dat
nooit verkort wordt) wordt
gebruikt met den naam,
wanneer men van of tot jon-
gens spreekt, ongeveer tot
hun 15''« jaar, inzonderheid
door de dienstboden of an-
dere ondergeschikten.
Het Nederduitsche Mijnheer,
in don derden persoon en
zonder naam , wordt ver-
taald door »gentleman,''
meerv. gentlemen.
Het Nederduitsche »Mijnhee-
ren," of Heeren," (in het Fr.