Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,193
All peers under a duke are
addressed » My Lord" or
• Your lordship." In speak-
ing of them we say i his
lordship" and plural,»their
lordships."
All ladies , belonging to fami-
lies of peers, are address-
ed I My lady."
> Lady" signifies simply Dame-,
but when used as a title it
is prefixed to the names of
all ranks.
The Dutch word »GraaJ"
must always be translated
by Count. Earl is an En-
glish title only.
There are in England two
other inferior titles, not be-
longing to the peerage.
These are Baronet and
Knight.
» Baronet" is the lowest hered-
itary title. That of Knight
is not hereditary; yet a
Knight o/Me (Warier" takes
precedence of Baronets.
The titles of Jaronets and
knights are expressed by
placing the word » Sir" be-
fore the Christian name ; as
Sir Charles, Sir William,
etc.
The wife ofa baronet or knight
is titled by placing the word
»Lady" before the family
name; as Lady Burdett.
Their sons and daughters are
simply t Mr." and » Miss."
All ladies of title may be ad-
dressed , iMy Lady" but
My Lord can be applied to
Alle pairs (edelen) beneden
den rang van hertog worden
aangesproken met» My lord
of üw lordschap." Als
men van hem spreekt zegt
men zijn lordschap."
Alle dames tot adelijke fami-
liën behoorende, worden
met i/yZady aangesproken.
nLady" beteekent Dame. Als
titel gebruikt, staat hetvoor
de namen van alle vrou-
wen van stand.
Het Nederduitsche woord
i Graaf" moet altijd ver-
taald worden door nCount."
Earl is een Engelsche titel.
Er zijn in Engeland nog twee
andere titels, welke niet tot
den adel behooren. Deze zijn
Baronet and Knight (ridder).
Baronet is de laagste erfelijke
titel. Die van Knight is niet
erfelijk; doch Ridders van
den Kousenhand z{]n hooger
dan Baronets.
Bij baronets en knights drukt
men den titel uit door het
woord »Sir" voor den doop-
naam te plaatsen; als Sir
Charles, Sir William enz.
De vrouw van een baronet
of ridder aansprekende,
plaatst men het woord » La-
dy" voor den fixmilienaam;
als Lady Burdett.
Hun zonen en dochters zijn
»Mr." en . Miss."
Alle dames van rang kan men
aanspreken met» Mij Lady"
maar My Lord kan men
9