Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,192
CHAP. L.
Titles.
His Majesty the Emperor has
deigned to stand godfather
to the child.
Will your imperial Majesty be
pleased to issue his com-
mands ?
Her imperial Majesty is now
in 2<aly.
His imperial Highness, the
Archduke L. has signed the
decree.
Her Majesty will pass the
summer at Windsor.
The eldest son of the king or
queen of England is, from
his birth, Frince of Wales.
All the other princes of the
blood are styled Royal
Highness.
There are twenty one English
Dukes, six Scotch Dukes
and one Irish Duke, be-
sides those of the blood
royal. They are styled
Grace.
The degrees of noJiVity in the
English peerage are Duke,
Marquis, Earl, Fe'scount (a)
Baron.
All the members of the house
of peers are »Lords" and in
them the title is hereditary.
A duke is adressed ■iyour
grace." In speaking of a
duke one says, d his Grace."
HOOFDSTUK L.
Titels.
Zijn Majesteit de Keizer heeft
zich verwaardigd peet van
het kind te zijn.
Wil Uw Keizerlijke Majes-
teit haar bevelen geven?
Haar Keizerlijke Majesteit
in nu in Italië.
Zijn Keizerlijke Hoogheid de
Aartshertog L. heeft het
besluit geteekend.
HaarKon.Majesteitzalden zo-
mer op Windsor doorbrengen.
De oudste zoon van den Ko-
ning of van de Koningin
is door zijn geboorte » Prins
van Wallis."
Alle overige prinsen van den
bloede hebben den titel
van Kon. Hoogheid.
Er zijn 21 Engelsche, 6
Schotsche Hertogen en één
lersche Hertog, behalve
die van Kon. bloede. Zij
hebben den titel van Grace
(doorluchtigheid.)
De graden van het pairschap
in Engeland zijn Hertog,
Markies, Earl, Burggraaf
Baron.
Alle pairs zijn Lords en bij
hen is deze titel erfelijk.
Een hertog spreekt men aan
met tyour grace." Als men
van een hertog spreekt
zegt men this grace."
(a) In discount wordt de s niet uitg.