Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,191
Night,
First ivaich from 8 o'clock
till /nidcight.
Middle watch from 12 o' clock
till 4.
Morning-watch from 4 o'clock
till 8.
The sailors count their time
by the half hourly ringing
of the bell.
The first bell is rung at half
past 8.
Consequently 8 iells in the
forenoon watch is noon.
Eight bells in the 1®' night-
watch is midnight.
Five bells in the afternoon-
watch is half past two.
Six bells in the forenoon-
watch is eleven o' clock.
That is the hour fixed for
punishment on board ships
of war.
Keelhauling is a punishment
on board ship.
It consists in dragging a man
under the keel.
A rope is first fastened to
his body.
He is then thrown in on one
side of the vessel and hau-
led out on the other.
Service in the English navy,
as in the army, is perfectly
voluntary.
Many years ago detachments
of seamen under the com-
mand of an officer, called
press gangs, used to press
the men they found in ta-
verns and in the streets
into naval service.
Bij Nacht.
Do eerste wacht van 8 tot
12 uur.
De middelste wacht van 12
tot 4 uur.
De morgenwacht van 4 tot
8 uur.
De zeelieden rekenen hun
tijd naar den klok die elk
half uur luidt.
De eerste klok luidt om
uur.
Dus is 8 klokken in de voor-
middagswacht 12 uur.
Acht klokken in de eerste
nachtwacht 12 uur.
Vijf klokken in de namid-
dagswacht 3i uur.
Zes klokken in de voormid-
dagswacht 11 uur.
Dit is het uur dat aan boord
der oorlogschepen voor de
straffen bestemd is.
Kielhalen is een straf aan
boord.
Het is een man onder de kiel
doorhalen.
Eerst wordt er een touw aan
zijn ligchaam vastgemaakt.
Dan wordt hij aan de eene
zijde van het schip in zee
geworpen en aan de andere
weder opgehaald.
De dienst in de Engelsche ma-
rine is, evenals in het leger,
geheel vrijwillig.
Vele jaren geleden dwongen
detachementen van zeelie-
den , onder bevel van een
officier, mannen — die zij
in kroegen of op straat von-
den — om dienst te nemen
bij de marine (pressen).