Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,190
To spin a yarn is the sailor's
term for telling a very long
story.
The wind's eye is the exact di-
rection from which the wind
blows.
Trade winds are easterly
winds which constantly prê-
tai'/ in certain regions with-
in the tropics.
In the East Indies the trade
winds are periodical.
They are called the Monsoons.
A white squall is a sudden gust
of wind peculiar to tropical
cZimates.
The crew are divided into
two watches, relieving
each other.
They are called after the sides
of the ship , starboard and
larboard watch.
No watch lasts longer than
4 hours.
The dogwatch lasts but 2
hours.
A bell is rung to mark the
expiration of every half
hour of the watch.
The watches are distributed
as follows :
Day.
Forenoon watch from 8 o' clock
till noon.
Afternoon watch from 12
o'clock till 4.
First dog-watch from 4 o'clock
till 6.
Second dog-watch from 6
o'clock till 8.
Een kabeltje spinnen is de zee-
mansterm voor een lange
geschiedenis vertellen.
The wind's eye is de streek van
het kompas waaruit de wind
waait.
Passaatwinden zijn oostelijke
winden, welke bestendig
waaijen in bepaalde streken
tusschen de keerkringen.
In de Oost-Indiën zijn deze
winden op bepaalde tijden.
Zij worden moussons genoemd.
Een rukwind is een windvlaag,
die inzonderheid tusschen
de keerkringen zeer menig-
vuldig is.
Het scheepsvolk is verdeeld in
twee wachten, die elkander
afwisselen.
Deze worden, naar de zijden
van het schip, stuur- of bak-
boordswachten genaamd.
Geen wacht duurt langer dan
4 uur.
De hondenwacht duurt slechts
2 uur.
Er wordt een Uok geluid bij
het einde van ieder halfuur
van de wacht.
De wachten zijn verdeeld als
volgt:
Bij Dag,
De voormiddagswacht van 8
tot 12 uur.
De namiddagswacht van 12
tot 4 uur.
De eerste hondenwacht van
4 tot 6 uur.
De tweede hondenwacht van
6 tot 8 uur.