Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,189
motion of rowing without
(lipping the oar.
Stretchers are wooden bars to
stretch the feet against in
rowing.
A flush vessel is one whose
complete range of guns has
no deck above it.
Bunting is a light woollen tis-
sue of which signals and
flags are made.
Bum-boats are those that come
from shore with daily sup-
plies , when a ship lies at
anchor.
Sweeps are very large oars
used by small vessels of
war.
A raw nip is a glass of spirits.
7b work a day's icork means
to calculate the course and
distance the ship has made
during the last 24 hours.
The Zadtude' and Zongitude
must be precisely fixed.
The bearings and distance of
the nearest land must be
mentioned.
The vessel is bound for such
and such a place.
That is the place of her ulti-
mate destination.
Every ship in the navy has
its number.
When ships meet at sea, they
exchange numbers.
Bilge-water is water that has
leaked into the hold of the
ship.
maken, alsof men roeide,
zonder dat men het water
met den riem aanraakt.
Stretchers zijn houten balken
waar men de voeten onder
het roeijen tegen zet.
Eene gladdekskorvet is een
schip welks batterij onbe-
dekt is.
Vlaggedoek is een ligte wollen
stof, waarvan de winpels
gemaakt worden.
Kadraaijers zijn de vaartuigen
die dagelijks van wal ko-
men met mondbehoeften, als
een schip voor anker ligt.
Sweeps zijn zeer groote roeirie-
men, welke op kleine oorlog-
schepen gebruikt worden.
Een oorlam is een glas sterke
drank.
Het bestek maken beteekent de
vaart van het schip en den
afgelegden afstand geduren-
de de vorige 24 uur bere-
kenen.
De lengte en breedte moeten
naauwkeurig bepaald worden.
De ligging en afstand van het
naastbijzijnde land moeten
vermeld worden.
Het schip is bestemd naar deze
of gene plaats.
Dit is het doel van de reis.
Elk schip van de marine heeft
een nommer.
Als schepen elkander in zee
ontmoeten, dan toonen zij
hunne verkennings-seinen.
Lekwater is water dat in het
hol van het schip gedron-
gen is.