Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
,188
ter is being tied to the
breech of a gun to be
flogged.
The cat o'nine tails is the in-
strument with which sailors
are flogged.
To take a caulk is Ijing down
on deck to get a nap.
In doing this the caulking
pitch often remains stick-
ing to one's clothes.
Scudding under bare poles is
running without a single
sail set.
To beat to quarters is to call
the crew to their stations
at the guns.
To make a stern board is for-
cing the vessel to go back-
wards.
Ships navij'ating on a river
must generally anchor at
the turn of the tide.
If they can manage to go on
without anchoring they are
said to work double tides.
Steerage way is enough mo-
tion through the water to
steer by.
The captain's gig is a light six
or eight oared boat for the
captain's special service.
The gun-room is the part al-
lotted for the officers' cabins
and mess-rooms.
Catching crabs is an awkward
way of putting one's oar in-
to the water.
This is very usual with young
beginners.
Rowing dry is making the
trouwenjSs vastgebonden zijn
aan den broek van een ka-
non om geslagen te worden.
De driestreng is het werktuig
waarmede de matrozen ge-
slagen worden.
To fake a caulk beteekent een
slaapje doen op het dek.
Als men dit doet blijft er
dikwijls teer of pik aan
de kleederen zitten,
Scudding under bare pnh.s is
zonder zeilen voortloopen,
To beat to quarters is het
scheepsvolk op hun post
bij het geschut roepen,
To make a stern board is het
schip dwingen om achteruit
te gaan.
Schepen die een rivier beva-
ren , moeten gewoonlijk bij
het veranderen van het tij
ankeren.
Wanneer zij voortgaan zonder
te ankeren z^t men: to
work doublé t^es.
Vaarwater is een beweging
die snel genoeg is, om te
kunnen sturen.
The captain's gig is een ligte
sloep voor 6 of 8 riemen,
ten dienste van den kapitein.
De konstabelkamer is een ge-
deelte , dat voor de loge-
menten en eetkamers der
officieren bestemd is.
Kreeften vangen is op eene on-
handige wijze met de rie-
men in het water slaan.
Dit is vrij algemeen bij nieu-
welingen.
Droog roeijen is de beweging