Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
I hope to see you on MonA&y
to tea and cards.
Do US the pleasure of dining
■with us to-morrow.
I am sorry we are obliged
to decline your poWe in-
vitation.
Do sit down and take a snap
with US.
Do look in and take pot-luck
with US to-OTorrow.
You'll have but poor fare
(short commons).
Drop in when you will; you'll
always find a cover.
I shall be most Aappy to ac-
cepl your invitation.
You'll generally find us alone
on (Sundays.
Send us word whether you can
come.
Come and have a Zi'ale chat
this ecening.
There's to be a rout at Zady
L's next month.
A rout implies a greMeral invi-
tation to all one's friends,
for an eyening party.
What a crowd there was at
our last rout!
How well she does the hon-
ours of her house.
She makes all her wsitors
quite at home.
Every one is quite at his ease.
She makes her guests heart-
ily welcome.
Ik hoop u ISIaandag bij mij
te zien, om thee te drinken
en een kaartje te leggen.
Doe ons liet genoegen , om
morgen bij ons te eten.
Het spijt mij dat wij verpligt
zijn voor uw vriendelijke
uitnoodiging te bedanken.
Ga zitten en eet wat meê.
Kom morgen bij ons en eet
wat de pot oplevert (a la
fortune du pot).
Gij zult slechts schralen kost
hebben.
Loop bij ons in, als gij wilt;
gij zult altijd een bord voor
u gereed vinden.
Met veel genoegen zal ik van
uwe uitnoodiging gebruik
maken.
Des Zondags vindt gij ons
meestal alleen.
Laat ons weten , of gij ko-
men kunt.
Kom van avond wat bij ons
praten.
In de volgende maand zal er
een Bout zijn bij Mevr. L.
Een Eout beteekent eene al-
gemeene uitnoodiging aan
alle vrienden tot een avond-
partij (een afdoener).
"Welk een gewoel was er op
onzen laatsten Bout!
Hoe goed neemt zij de hon-
neurs waar.
Zij maakt dat alle gasten mee-
nen dat zij thuis zijn.
Ieder is geheel vrij (op zijn
gemak).
Zij doet haar gasten zien dat
zij zeer welkom zijn.