Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,187
over from the abrupt rising
of the waves.
» Up with the helm!" means
to put the helm towards
the wind.
nThe wind heads that is,
the wind is veering towards
the direction the ship is going.
TiLuff now!" Come as near
the wind as jou can.
> The sails are spilling" means
thej are losing the propel-
ling power of the wind.
» How's her head ? In what
point of the compass does
the ship lie?
Splicing is a partjcularlj neat
waj of joining two ropes
without a knot.
A ship is on her beam-ends
when she is thrown op her
side.
She is then in a position
not likelj to right herself.
To heave to is lajing the
main top-sail close against
the mast.
To make sail is filling the
topsail again.
Pennants are lengthened flags
of various colours.
Thej are used for making
signals.
Raking is firing along an
enemy's deck from bow to
stern or vice versa.
Swinging at the yard-arm is
to be hanged.
Marrying the gunner's daugh-
hellen, door het plotselinge
rijzen der golven.
Up with the helm! beteekent
het roer tegen den wind
zetten.
De wind is geschraald, dat is,de
wind draait naar dien kant
waarheen het schip gaat.
Nu loefwaarts ! Kom zoo digt
aan den wind als mogelijk is.
De zeilen zijn levendig betee-
kent dat zij geen wind vat-
ten (dat men te digt aan
den wind ligt),
Hoe ligt het voor? In welke
streek van het kompas ligt
het schip?
Splitsen is twee touwen opeen
zeer nette wijze, zonder een
knoop,aan elkander binden.
Een schip is op zijn beam-
ends wanneer het op zijde
ligt.
Het schip is dan in een toe-
stand om zich niet gemak-
kelijk te kunnen rigten.
Bijleggen,tegenleggen,is wan-
neer men de zeilen, het eene
voor het andere, tegen den
voortgang laat werken.
'To make sail is volhouden,
de reis vervolgen,
Wimpels zijn langwerpige
vlaggen van verschillende
kleuren.
Zij worden gebruikt om tee-
kens te geven.
Raking is over een vijandelijk
schip schieten van voren
naar achteren of omgekeerd.
Aan de rasteng bengelen is
gehangen worden.
De dochter van den kannonier