Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,185
long rope made fast to the
anchor.
They float on the surface and
thus show where the an-
chor lies.
The vessel has sprung a leak !
All hands to the pumps!
There's 6 foot of water
in the hold.
The log is an instrument for
ascertaining how fast the
vessel is sailing.
This is done regularly every
hour.
The capstan is a strong, massy
coZumn of timber.
It turns like a wheel and is
used for hauling up the
anchor.
Mess is the particular com-
pany of officers or crew
who take meals together.
A messmate is one of such a
company.
Binnacles are small erections
to contain the compass and
lamp above it.
The main sheet is a rope fix-
ed to the corner of the sail.
With it the sail is kept in
its right position.
Bunt-lines are ropes fixed to
the lower edge of a sail.
They serve to draw it up or
let it down.
When a ship is secured by
two anchors she is said
to be moored.
The cables then lie in differ-
ent directions; this is cal-
led the hawse.
In case of necessity for draw-
een lang touw, welke aan
het anker gebonden worden.
Zij drijven op de oppervlakte
van het water en toonen
dus aan waar het anker ligt.
Het schip heeft een lek !
Alle handen aan de pompen !
Er is 6 voet water in het
ruim.
De Zojr is een instrument, dat
dient om te bepalen hoe
snel een schip zeilt.
Dit wordt geregeld elk uur
gedaan.
De kaapstander is een sterke
dikke, houten kolom.
Het draait als een rad en
wordt gebruikt om het an-
ker te ligten.
Mess (de bak) beteekent een
gezelschap van officieren of
scheepsvolk die te zamen eten.
Messmate beteekent een lid
van zulk een gezelschap.
Binnacles zijn kleine huisjes
voor het kompas en de lamp.
Het schoottouw is een touw
dat aan den hoek van het
zeil gehecht is.
Daardoor wordt het zeil regt
gehouden.
Eeef banden zijn touwen onder
aan het zeil.
Deze dienen om het zeil op
te halen of neêr te laten.
Als een schip voor 2 ankers
ligt, zegt men, het is
i moored" (vertuid).
De kabels liggen dan in ver-
schillende rigtingen, dit
noemt men de haivse.
Om in geval van noodzakelijk-