Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,182
It ceases at the close of the
expedition.
A Midshipman is a «aval
cade«.
A youth must serve several
years in this capacity, be-
fore he gets a commission.
The word ship is more par-
ticularly applied to vessels
with 3 masts and a bow
sprit.
A first rate man-of-war car-
ries 120 guns.
The main-mast is 124 feet
high.
Her main-yard is 160 feet
long.
All her chief sails are 4 cor-
nered and oJlong.
A brig is a two-masted ves-
sel.
A corvet is any vessel of war,
carrying less than twenty
guns.
A sloop is a vessel with one
mast, placed considerably
in front.
Her main-sail hangs from a
gaff above and is fixed to
a boom below.
The fore-sail and gib are both
of a long, triangular shape.
A schooner is a two masted
vessel, rigged like a sloop.
A cutter is a one masted ves-
sel, very similar to a sloop.
Yachts are pleasure boats with
a deck.
Hij houdt bij het einde van
den togt op.
Een midshipman is een cadet
ter zee.
Elk jongeling moet vele jaren
als zoodanig dienst doen,
vóór dat hij eene aanstel-
ling krijgt.
Het woord ship beteekent in
het bijzonder een schip met
3 masten en een boegspriet.
Een linieschip van de eerste
soort voert 120 stukken.
De groote mast is 124 voet
hoog.
De groote ra is 106 voet
lang.
Al de groote zeilen zijn vier-
hoekig en langwerpig.
Een brik is een schip met 2
masten.
Een korvet is een oorlogschip
dat minder dan 20 stuk-
ken voert.
Een sloep is een vaartuig met
één mast, die aanmerkelijk
naar voren geplaatst is.
Het zeil hangt van boven
aan een gaficl en is be-
neden vastgehecht aan de
giek.
De fok en de kluiffok hebben
beide een langen, driehoe-
kigen vorm.
Een schoener is een vaartuig
met twee masten, opgetuigd
als een sloep.
Een kotter is een vaartuig met
één mast, dat vrij gelijk
is aan een sloep.
Jagten zijn vaartuigen tot uit-
spanning , met een dek.