Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,181
A captain is the commander
of any vessel.
A post-captain commands a
frigate or any vessel above
that class.
A commander is an officer next
to the post-captain in rank.
He usually commands a cor-
vel.
Vessels under 16 guns are
mostly commanded by lieu-
tenants.
Mates are assistants of differ-
ent sorts.
The boatswain has the boats,
sails , rigging, colours, an-
chors and cables under his
care.
It is also hjs office to sum-
mon the crew to their duty.
He must see that watch is
duly relieved.
The navy has warranted of-
ficers , flag officers and pet-
ty officers.
The former hold their war-
rants from the Lords of the
admiralty.
Flag officers are tho.ge who
command the separate squad-
drons of a fleet.
The vessel where such an of-
ficer is on board is called
a flag sliip.
A Commodore commands a de-
tachment of ships destined
for a particular purpose.
This rank is merely tempo-
rarv.
Een kapitein is de bevelheb-
ber van het schip.
Een ■post-capiain heeft het be-
vel over een fregat of een
grooter schip.
Een kommandeur is een offi-
cier die in rang volgt op
den post-captain.
Hij heeft gewoonlijk het be-
vel over een korvet.
Schepen van minder dan 16
stukken worden meestal ge-
kommandeerd door luite-
nants.
Mates (maats) zijn helpers van
allerlei soort.
De bootsman moet zorgdragen
voor de booten, de zeilen,
het takelwerk , de vlaggen,
de ankers en de kabels.
Het is ook zijn pligt om het
volk tot werken te roepen.
Ilij moet ook acht geven dat
de wacht behoorlijk worde
afgelost.
Bij de marine zijn warranted
(aangestelde) officieren, vlag-
officieren en onder-officieren.
De eerste worden door de
Lords van de admiraliteit
aangesteld.
Vlag-officieren zijn die, welke
het bevel hebben over een
eskader van de vloot.
Het schip dat zulk een offi-
cier aan boord heeft wordt
vlaggeschip genaamd.
Een Commodore heeft het be-
vel over een smaldeel dat
tot een bepaald doel be-
stemd is.
Deze rang is slechts tijdelijk.