Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,180
of ships , officers , men ,
stores, etc.
The Eoyal Navy compre/iends
all ships of war and their
crews.
The administrative manage-
ment of the navy of Great
Britain is entrusted to se-
ven Lords commissioners.
They are known by the title
of Lords of the admiralty.
The Lord High Admiral is
president.
This office has usually been
given to princes of the blood.
Commissioners of the navy are
ti-hoÛy distinct from those
of the admiralty.
They superinteiid the dock-
yards and naval arsenals.
The^' provide the vessels which
the admiralty requires for
service.
An admiral is a commander
of a fleet of ships of war.
He has two subordinate com-
manders, a vice-admiral and
a rear-admiral,
f
They arc distinguished into
three classes by the colour
of their flags.
An admiral carries his flag
at the main-top mast head.
A vice-admiral at the fore-
top-mast head.
A-icar-admiral at the misen-
top-mast head.
schepen , officieren , man-
schappen , voorraad, enz.
Tot de Koninklijke Marine be-
hooren alle oorlogschepen
en de bemanning daarvan.
Het bestuur over de marine
van Groot-Brittanje is op-
gedragen aan zeven Lords
commissarissen.
Zij zijn bekend onder den naam
van Lords van de admira-
liteit.
De Lord High Admiral is
voorzitter.
Deze betrekking wordt ge-
woonlijk aan prinsen opge-
gen.
De commissarissen van de
marine zijn geheel verschil-
lend van die van de admi-
raliteit.
Zij hebben het opzigt over
de werven en de tuighui-
zen voor de marine.
Zij rusten de schepen uit, wel-
ke de admiraliteit tot haar
dienst noodig heeft.
Een admiraal is een bevelheb-
ber over een vloot oorlog-
schepen.
Hij heeft twee ondergeschikte
bevelhebbers, een vice-ad-
miraal en een schout-bij-
nacht.
Zij worden in drie klassen ver-
deeld , volgens de kleuren
van hun vlaggen.
De admiraal heeft zijn vlag
aan de groote steng.
Een vice-admiraal aan de voor-
steng.
Een schout-bij-nacht aan den
bezaansmast.
^ \ ■
J/J^