Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,178
The retreat was conducted with
the «<?most skill.
What afineregrzment ofZajiCers!
The hussars are just gallop-
ing up !
M y brother was transferred to
a r/fle-corps.
They are also called sharp-
shooters.
A pontoon was soon thrown
across the river.
The iidwark is lined with a
parapet.
A Jastion is a large projection
in (he rampart.
A grenade is a /lollow globe of
iron filled with comSustibles.
It is usually discharged from
/iowitzers.
Grape is acombination of small
shot, in a tick canvass bag.
His leg was carried away by
a cannon ball.
He received a sabre-wound on
the head.
He struck the corporal with
the butt-end of his musket.
He struck him with the flat of
the sword only.
He did not use the edge of the
blade.
He was put under arrest for
disorderly behaviour.
A court-martial will be held
in a few days.
The camp is the residence of
an array resting in tents.
De terugtogt werd met het
meeste beleid bewerkstelligd.
Welk een fraai regiment lan-
siers !
De huzaren komendaar juist
aanrijden.
Mijn broeder werd overge-
plaatst bij de jagers.
Deze worden ook scherpschut-
ters genoemd.
Men sloeg snel een ponton over
de rivier.
Het bolwerk is ingesloten
door een borstwering.
Een bastion is een groot voor-
uitstekend gedeelte van den
wal.
Een granaat is een holle bol ,
welke gevuld is met brand-
bare stoffen.
Zij wordt gewoonlijk uit hou-
witsers geschoten.
Kartetsen zijn een menigte
kleine kogels in een zak
van kanefas.
Zijn been werd door een ka-
nonskogel afgeschoten.
Hij kreeg een sabelhouw op
het hoofd.
Hij sloeg den korporaal met
de kolf van zijn geweer.
Hij raakte hem slechts met de
platte sabel.
Hij gebruikte het scherpe van
de sabel niet.
Hij werd wegens zijn onbeta-
melijk gedrag in arrest ge-
bragt.
Binnen weinige dagen zal er
krijgsraad gehouden wor-
den.
Een kamp is het verblijf van
het lesrer in tenten.