Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
She spends half her time in
paying m'sits.
Why do we see you sose/dom?
Why do you make yourself
such a stranger?
Why don't you drop in now
and then , to take a bit of
dinner with us?
I dropped in upon him quite
unatcares.
He dropped in on his way
home from the play.
How long is it since you
called on us?
It's a?most an age since we
saw you.
It's quite a novelty to see you.
I hope you mean to stop to
dinner ?
When may we hope to see
you again?
We waited for you till half
past four.
I shall look in upon you on
Monday.
I can accept no wsit to-day.
Rernember , I am at home to
no one (engaged) this mor-
ning.
On Mondays we receive
visits.
We are at home every Wed-
nesday.
They are very retired ^jeople;
they see no company at all.
We have an evening party
on Tuesday and hope you'll
do us the pleasure of join-
ing us.
Zij brengt de helft van haar
tijd door met het afleggen
van bezoeken.
Waarom zien wij u zoo zelden?
Hoe wordt gij hier zoo vreemd? ,
Waarom loopt gij nu en dan,
niet eens in , om iets met
ons te eten?
Ik kwam geheel onverwachts
" bij hem.
Hij kwam 'in, toen hij uit den
schouwburg naar huis ging.
Hoe lang is het wel geleden
dat gij bij ons zijt geweest ?
Het is bijna eene eeuw geleden
dat wij u gezien hebben.
Het is inderdaad iets vreemds
u te zien.
Ik hoop dat gij dezen middag
bij ons blijft eten?
Wanneer zullen wij het genoe-
gen hebben u weêr te zien?
Wij hebben tot half vijf op
u gewacht.
Ik zal Maandag eens bij u
aankomen.
Ik kan van daag geen be-
zoek afwachten.
Denk er aan, dat ik he-
den morgen voor niemand
thuis ben.
's Maandags ontvangen wij
bezoek.
Wij zijn eiken Woensdag
thuis.
Deze menschen leven zeer
afgezonderd; zij zien vol-
strekt geen menschen.
Wij hebben Dingsdag avond
gezelschap, en hopen dat
gij ons het genoegen zult
doen het bij te wonen.
J