Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,177
The general has extended his
quarters a great way.
Head-quarters is the place
where the general resides.
Winter-quarters is where the
troops are lodged during
winter.
Quarter also means sparing
mens' lives, when no longer
able to defend themselves.
There is no conscnption in
England.
AllmzZitaryservice isDoluntary.
At the time of enlistment every
soldier receives a sum of mo-
ney, called bounty.
The English archery were
very cetebrated in ancient
times.
Their bows and arrows often
decided the fate of a battle.
The army was drawn up in or-
der of battle,
or in battle array.
The truce will last but a week.
These troopsare changing Jar-
racks.
The arsenal and magazines will i
be inspected next month.
When will the acoutrements be
/orwarded ?
The baggage waggons remain-
ed in the rear.
The heavy artillery soon came
up with the main body.
The fortifications were consid-
ered impregnable.
The siege had lasted above 3
months.
The siege was raised a fort-
night ago.
De generaal heeft zijn kwar-
tieren ver uitgestrekt.
Het hoofdkwartier is de plaats
waar de generaal is.
De winterkwartieren zijn de
plaatsen , waar de troepen des
winters ingekwartierd zijn,
Qwarter beteekent ook iemands
leven sparen, als hij niet lan-
ger in staat is zich te verde-
digen (kwartier geven).
Er is in Engeland geen con-
scriptie.
Alle krijgsdienst is vrijwillig.
Bij de inschrijving ontvangt
elk soldaat een som gelds,
hounty (handgeld) genoemd.
De Engelsche boogschutters
waren in oude tijden zeer
beroemd.
Hun bogen en pijlen beslis-
ten dikwijls het lot van een
gevecht.
Het leger werd in slagorde
geschaard.
De wapenstilstand zal slechts
een week duren.
Deze troepen veranderen van
kazerne.
Het tuighuis en de magazijnen
zullen in de volgende maand na-
gezien (geïnspecteerd) worden.
Wanneer zullen de uitrustin-
gen afgezonderd worden?
De bagaadjewagens bleven in
de achterhoede.
Het zware geschut kwam spoe-
dig bij het leger.
De vestingwerken werden als
onneembaar beschouwd.
Het beleg had meer dan 3
maanden geduurd.
Het beleg werd vóór 14 dagen
opgebroken, 8 **