Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,175
He has several in/erior offi-
cers to assist him, as under-
sheriff, bailiffs, gaolers,
etc.
There are from 4 to 6 cor-
oners in a county.
Their chief busines is to in-
quire in the name of the
crown, (whence their title
of coroner) into the cause
of sudden deaths.
CHAP. YLVHI
Army.
The whole armed force for the
defence of a country by land
is its army.
Such a body of soZdiery con-
sists of both horse and foot.
They must be well provided
with artiVlery, ammunition,
provisions, etc.
It is under the supreme direc-
tion of a commander-in-chief.
An army is divided into a cer-
tain number of corps.
Each consists of brigades reg-
iments, battalions and squad-
rons.
All officers in the English
army, from the general to the
cornet inclusive, are termed
commissioned officers.
They are appointed by a com-
mission from the crown.
A cornet is the lowest com-
missioned officer in a troop
of cavalry and bears the
colours.
Hy heeft vele bedienden om
hem te helpen , als den on-
dersherif, dienders, cipiers,
enz.
Er zijn 4 tot 6 coroners (lijic-
schouwers) in elk graafschap.
Hun voornaamste bezigheid is
die van onderzoek te doen
in naam van de kroon (waar-
van hun titel coroner afge-
leid is) naar de oorzaken van
plotselinge sterfgevallen.
HOOFDSTUK XLVHI,
De Landmagt.
De geheele gewapende magt
te land, ter verdediging van
het rijk, wordt de army
(het leger) genaamd.
Zulk een leger bestaat uit
paardenvolk en voetvolk.
Zij moeten voorzien zijn van
geschut, kruid en lood,
voorraad, enz.
Het staat onder bevel van den
veldmaarschalk.
Een leger is verdeeld in ver-
schillende korpsen.
Elk korps bestaat uit brigades,
regimenten, bataljons en es-
kadrons.
Alle officieren in het Engelsche
leger, van den generaal tot
den kornet, worden commis-
sioned (gemagtigde) officie-
ren genoemd.
Zij worden aangesteld door een
volmagt van de kroon.
Een kornet is de laagste offi-
cier der ruiterij en draagt
den standaard.