Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,170
CHAP. XLVl.
University, School, Educa-
tion, etc.
When do the terms at the
university hegin ?
At Cambridge and Oxford
there are three terms in
the year.
Students (undergraduates)
must attend the lectures of
prq/essors during ten terms.
At the end of that period
they can take their B. A.
{Bachelor of arts) de^r^e.
Must they not first pass an
examination ?
Yes, and a very strict one too.
Three years after they can
return to the university
to take their M. A. (Master
of arts) degree.
The long vacationsare during
June , July , August and
September.
The chief examination is at the
end ofeach academical year.
Every student receivesa certif-
icate of the proficiency he
has made during the year.
When does your son take
his degree?
He passed his ^nal exami-
nation last week.
He defends his Mesis to
morrow.
I don't frequent the university.
Do you attend the lectures
of professor E?
He has an immense auditory.
HOOFDSTUK XLVI.
De Hoogescholen , Scholen,
Opvoeding , em.
Wanneer beginnen de lessen
aan de universiteit?
Te Cambridge en te Oxford
zijn drie terms (termijnen)
in 't jaar.
De studenten moeten de lessen
van de professoren gedu-
rende tien terms bijwonen.
Aan het einde van dien tijd
kunnen zij hun graad als
B. A. bekomen.
Moeten zij niet eerst een
examen afleggen?
Ja; en wel een zeer streng.
Drie jaren later kunnen zij
aan de hoogeschool terug-
keeren, en hun graad als
M. A. verkrijgen.
De groote vacantie duurt van
Junij tot September.
Het voornaamste examen is bij
het einde van ieder leerjaar.
Elk student ontvangt een be-
wijs van de vorderingen, die
hij in dat jaar gemaaktheeft.
Wanneer promoveert uw zoon
(krijgt hij een graad)?
Hij deed in de afgeloopen
week zijn laatste examen.
Hij verdedigt morgen zijn
theses.
Ik studeer niet (ben geen
student).
Woont gij de voorlezingen
van professor E. bij?
Hij heeft een zeer groot ge-
hoor (auditorium.)