Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,169
Do you koow wien the child
is to be christened (bap-
tóed)?
The Christening (baptism) will
be this evening.
Who are the godfather and
godmother ?
Count E. stood godfather to
the child.
The pagans (or heathens) are
idolaters.
There are a great many sects
of Christians.
i¥embers of the church of
England are called Epis-
copalians.
Dissenters from the church of
England appeared first in
the time of Queen Elizabeth.
From the extraordinary pu-
rity they pro/essed in re-
Zz^ious worship , they were
called Puritans.
Kirk is the Scotch word for
church.
The members of the Kirk of
Scotland are termed Pres-
byterians.
-Baptists are distinguished
from other denominations
by the mode of baptism.
Quakers appeared in England
about the year 1550.
Their industry and sobriety
are much admired.
Weet gij wanneer het kind
gedoopt zal worden?
De doop zal heden avond
plaats hebben.
Wie zijn de peten?
De graaf E. hield het kind
ten doop.
De Heidenen zijn afgoden-
dienaars.
Er zijn vele sekten van Chris-
tenen.
De leden van de Engelsche
kerk worden Episcopalen
genoemd.
Dissenters (die met de Engel-
sche kerk niet overeenstem-
men) zijn eerst in de tijden
van Koningin Elisabeth ont-
staan.
Wegens de groote naauwge-
zetheid in het godsdien-
stige , werden zij Puritei-
nen genaamd. ,
Ki)'k is het Schotsche woord
voor kerk.
De leden van de Schotsche
kerk worden Presbyteria-
nen genaamd.
De Baptisten zijn van de an-
dere sekten onderscheiden
door hunne wijze van doopen.
De Kwakers ontstonden in
Engeland omstreeks het
jaar 1550.
Hun ijver en matigheid wor-
den zeer bewonderd.