Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,168
Who preaches? He's a very
celeij-ated preacher.
He is already in the pulpit.
Did you hear what the text
is?
Have you looked at the al-
tarpiece?
The Evangelists were the wri-
ters of the (/ospels.
The Pope is the supreme head
ofthe-Soman C'a//iolic church.
Have you learned your cate-
chism?
Do you know the ten com-
jnant/ments?
Let me hear you say the
Lord's prayer.
There will be a grand /«ne-
ral this afternoon.
Do you mean to be present
at the burial (interment)?
There is a black velvet pall
over the co/fin.
Did you see the hearse at the
church-door ?
I forgot to count the mourn-
ing-coaches.
A great number of mourners
followed on foot.
The body was deposited in
the famiij vault.
How far is it to the church-
yard , —• (cemetery, burial
ground)?
The marriage will take place
in a pnVate chapel.
My sister is to be bridesmaid.
We are all ini tted to the wed-
ding.
Wie preekt er? Het is een
beroemd prediker.
Hij is reeds op den preêk-
stoel.
Hebt gij gehoord welke tekst
het is?
Hebt gij het altaarstuk ge-
zien?
De Evangelisten waren de
schrijvers van de vier Evan-
geliën.
De Paus is het opperhoofd
van de Roomsch-Catholieke
kerk.
Hebt gij den catechismus ge-
leerd?
Kent gij de Tien Geboden?
Zeg het Onze Vader op.
Heden namiddag zal er een
groote lijkstatie zijn.
Denkt gij bij de begrafenis
te zijn?
Er ligt een zwart fluweelen
doodkleed over de kist.
Zaagt gij de lijkkoets bij de
kerkdeur ?
Ik heb vergeten de rouw-
koetsen te tellen.
! Een groot aantal treurenden
volgden te voet.
Het lijk werd in het familie-
graf bijgezet.
Hoe ver is het kerkhof van
hier?
Het huwelijk zal in een huis-
kapel plaats hebben.
Mijn zuster zal bruidsjuffer
(speelnoot) zijn.
Wij zijn allen op de bruiloft
verzocht.