Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CHAP, n,
Y'miting and InViting.
In English we say to pay
and to make a visit. To pay
a visit is, to make a visit
of duty.
You haven't yet returned his
Xordship's visit.
We have several Utile wsits
to pay this morning.
She has been out visiting the
whole forenoon.
Have you already paid a visit
to the President?
I think you called on me yes-
terday , didn't you?
I have two or three calls to
make in town.
We say to call at a place,
but to call on or upon a
person.
I shall call upon your brother
in a few days.
I must call on him in the
course of next week.
Just call at the JaMhouse
and fetch me home in your
carriage.
As you go by, call in at
the shoemaker's.
We say to give or make a
call, but not to pay a call.
How many calls have you
to make?
I gave him a call be/ore he
was up.
Call in at the theatre and take
our places.
HOOFDSTUK II.
Bezoek en Uitnoodiging.
In het Engelsch zegt men; to
pay en to make a visit. To
pay a visit is een bezoek
afleggen uit verpligting.
Gij hebt nog geen tegenbezoek
bij zijne Lordschap afgelegd.
Wij moeten dezen morgen
verscheidene kleine bezoe-
ken afleggen.
Zij heeft den geheelen voor-
middag bezoeken afgelegd.
Hebt gij reeds een bezoek
afgelegd bij den voorzitter ?
Ik geloof dat gij gisteren
bij mij geweest zijt, is 't
niet zoo?
Ik heb twee of drie bezoeken
in de stad te doen.
Men zegt: to call at a place,
maar to call on of upon a
person.
Ik zal uw broeder binnen
weinige dagen bezoeken.
Ik moet hem in den loop van
de volgende week bezoeken.
Kom aan het badhuis en neem
mij in uw rijtuig meê naar
huis.
Ga in het voorbijgaan bij
den schoenmaker aan.
Men zegt: to give of make a
call, maar niet, to pay a
call.
Hoeveel bezoeken moet gij
afleggen ?
Ik bezocht hem , vóórdat hij
op was.
Ga bij den schouwburg aan
en neem plaatsen voor ons.