Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,167
CHAP. XLV.
Church. Religion,
The largest and finest churh
in London is St. Paul's.
It has a beautifully propor-
tioned cupola.
The turret usually forming the
upper part of a church is
called a steeple.
Most steeples have a belfry.
Conical and pyramidal stee-
ples are termed spires.
It is time to go to church;
the bells have been ringing
these 10 minutes.
The organ is the most appro-
priate instrument for sacred
music.
The nave is the middle or
6ody of a church, extewding
from the chief door to the
choir.
The choir is that part of a
cat/iedral where the service
is performed.
Is that boy one of the chori-
sters?
The chancel is the enclosed
space before the altar.
Let us go down the nave and
get a seat near the chancel.
We may pass along the left
aisle.
Would you lend me your pra-
yer book?
HOOFDSTUK XLV.
Kerk. Godsdienst.
De grootste en fraaiste kerk
in Londen is de St. Pau-
luskerk.
Zij heeft een zeer fraaijen
koepel.
De toren, die gewoonlijk het
hoogste gedeelte van een
kerk is, wordt steeple ge-
naamd.
De meeste torens hebben een
klok.
Kegel- en piramidevormige
torens worden spires ge-
naamd.
Het is tijd om naar de kerk
te gaan; de klokken heb-
ben reeds 10 minuten ge-
luid.
Het orgel is het beste instru-
ment voor kerkmuzijk.
Het schip is het midden van
een kerk, dat zich uitstrekt
van den hoofdingang tot
het koor.
Het koor is dat gedeelte van
de kerk, waar de dienst
gedaan wordt.
Is die jongen een van de
koorzangers ?
De chancel is het afgesloten
gedeelte vóór het altaar.
Laat ons naar het schip gaan
en plaats nemen bij de
chancel.
Wij kunnen langs den linker-
vleugel gaan.
Wilt gij mij uw gebedenboek
leenen ?