Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,166
Please to lead, Sir.
I really am quite at a loss
what to lead.
I fear you must have a very
bad hand.
Why didn't you play the
ace?
Why did you play the King
second?
I saw that my adversary led
from ace.
What a hand you had in
trumps!
I thought you would have
made a slam.
We were very strong, (weak)
in trumps.
It is difficxxM to judge when
to lead trumps.
Why didn't you veturn your
partner's lead?
How luclcWy the cards lay
for us! We had a com-
plete saw.
Remember vfe are playing for
the odd trick.
You should have played off
your winning cards sooner.
You have faced one of my
cards; I call a new deal.
We shall add three to our
score for your revoke.
Do you know the game of
ombre?
Can you play at quadrille?
Wees zoo goed om uit te spe-
len, Mijnheer.
Ik weet werkelijk niet wat
ik uitspelen zal.
Ik vrees dat gij een zeer
slecht spel hebt.
Waarom speeldet gij het aas
niet?
Waarom speeldet gij op de
tweede hand den heer ?
Ik zag dat mijn tegenpartij
van het aas speelde.
Wat waart gij sterk in troef!
Ik dacht dat gij slam {slem,
al de slagen maken) zoudt
gemaakt hebben.
Wij waren zeer sterk (zwak)
in troef.
Het is moeijelijk te beoordee-
len wanneer men troef moet
uitspelen.
Waarom speeldet gij de kleur
van uw partner niet ?
Wat zaten de kaarten gelukkig
voor ons! Wij hadden onze te-
genpartij in de schaar (zaag).
Denk er aan dat wij om den
zevenden trek spelen.
Gij moest uw goede kaarten
vroeger gespeeld hebben.
Gij hebt een mijner kaarten
gekeerd; ik verzoek een
nieuwe deeling (dat er op
nieuw gegeven worde).
Gij hebt gerenonceerd (niet be-
kend), dus zullen wij er nog
drie bij onze rekening voegen.
Kent gij het omberen?
Kunt gij quadrille spelen?